Internwebben


Youtube hjälper dig att hitta rätt på campus Solna

Uppdaterad: 2014-11-16
Youtube helps you to find the way on campus Solna

Testa vår Youtube-guide med inspelade videofilmer som visar vägen till institutioner och föreläsningssalar.
Test our Youtube-guide with recorded clips which show the ways to departments and lecture halls.

 

Välj från vilken infart du vill gå. (Infarterna hittar du till höger)
Choose the way in. (Way ins to the right)

 

OBS! 
Youtube-guiden är för gångtrafikanter.
Man kan åka bil om detta är markerat.
Attention!
The Youtube-guide is made for pedestrians.
Yuo can go by car if it is marked.

 

 

 
 

 

 
 

Redaktör: Janos Kovacs