Internwebben


Vem ska leda KI?

Vilket ledarskap vill du se på Karolinska Institutet? Här kan du följa rekryteringsprocessen för att hitta vår nya rektor.

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, har beslutat att föreslå Ole Petter Ottersen, professor och rektor vid universitetet i Oslo, som ny rektor vid Karolinska Institutet. Förslaget går nu vidare till regeringen som slutligen utser ny rektor.

Vem har både hög akademisk kompetens, förståelse för forskningen och utbildningen och samtidigt den starka organisations- och ledarskapsförmåga som krävs för att klara den komplexa uppgiften att balansera olika intressenters krav, ena KI och leda oss starkare in i framtiden?

Läs om uppdraget och de kompetenser som krävs för att bli aktuell för tjänsten som ny rektor på KI.

Nomineringsperioden för Karolinska Institutets nästa rektor är i gång. Under sommaren arbetar även en sökkommitté med att söka efter kandidater och från augusti kommer intervjuer med ett urval kandidater att ta vid.

Aktuellt

Ole Petter Ottersens programförklaring och CV

06 Feb
Ole Petter Ottersen, kandidat til ny Rektor ved Karolinska Institutet

Fyllnadsval av lärarrepresentant till styrelsen för forskarutbildning till 2017-12-31

25 Okt
På grund av professor Anders Gustafssons utnämning till dekan för forskning har en vakans uppstått i styrelsen för forskarutbildning.

Sökkommittén utvärderar rektorskandidaterna

30 Aug
Den 15 augusti gick ansökningstiden och nomineringsperioden till tjänsten som ny rektor ut.

Valresultat - dekanus för forskning

10 Jun
Det rådgivande fyllnadsvalet till dekanus för forskning har avslutats.
Subscribe to Portalnyheter

Kontakt

Universitetsdirektör
Per Bengtsson

Telefon:

08-524 836 70
Samordnare
Claes-Olov Fälth

Telefon:

08-524 865 73
Mandatperiod
  • En ny rektor beräknas kunna tillträda i början av 2017 och kommer att väljas för en full period på 6 år.
"Viktigt att rektor törs svara på frågor"

KI Bladet har frågat medarbetare och studenter vilka egenskaper de vill se hos den nya rektorn och vilka frågor som de anser vara viktigast för en ny rektor att ta itu med?

 

Ett spännande och komplext uppdrag som kräver ett ledarskap utöver det vanliga

Att leda ett medicinskt, internationellt universitet är ett uppdrag fullt av utmaningar. När Karolinska Institutets styrelse nu inleder sökandet efter en ny rektor hoppas man hitta en person som är en erkänt god akademisk ledare.

– Vi söker en person som vågar styra samtidigt som hon eller han ger akademin stor frihet, säger valkommitténs ordförande Lars Leijonborg.