Internwebben


Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med utbildningsfrågor. För specifik information om utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning och uppdragsutbildning, se respektive sida nedan.  

För att förbereda inför nya Ladok ska all resultathantering gå över till nya Ladok:s gränssnitt. Tillgång till webbutbildningen får du från din utbildnings- eller programnämnd om du är examinator eller ska rapportera resultat i nya Ladok.

 

Styrelsen för utbildning utlyser medel för utveckling av två nya MOOC-kurser under 2017. MOOC är en förkortning för Massive Open Online Course. Förslag för kurser som ska erbjudas på edX-Plattformen kan lämnas in via ett formulär på Internwebben. Ansökningstiden pågår fram till 15 mars

Här publiceras utlysningen för KIx. För frågor, kontakta: suzanne.pathkiller@ki.se

Vill du få en fördjupad visning av nya Ladok-systemet och diskutera nya arbetsrutiner med andra utbildningsadministratörer?

Under våren är du som är utbildningsadministratör på grund- och avancerad nivå, välkommen att delta i våra två olika workshoppar i Solna och Flemingsberg. Läs mer om tillfällena och boka din plats. 

Enheten för Medicinsk Pedagogik (UME) har utformat guider som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Guiderna ger bland annat stöd i kursplanering, examination, återkoppling och utvärdering.

Du som är utbildningsadministratör på grund – och avancerad nivå kommer under våren 2017 att utbildas i resultathantering för nya Ladok. Här hittar du mer information om hur du bokar in ditt utbildningstillfälle.

Har du med globala hälsoperspektiv i din kurs?

Här hittar du verktyg, tips, lärandemål och rekommendationer, samt kommande workshops och kontaktuppgifter till oss som kan stötta dig i detta arbete.

 

Aktuellt

Utbildningsnytt 1, 2017 publicerat

15 Mar
Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som är involverade i och som berörs av KI:s utbildningsverksamhet. Läs om viktiga beslut fattade av styrelsen för utbildning och relevanta frågor för ditt arbete inom utbildningen.

Dags att införa exit poll inom grundutbildningen

13 Mar
Exit polls genomförs redan i full skala inom forskarutbildningen och som ett led i att stärka KI:s långsiktiga kvalitetsutveckling driver Styrelsen för utbildning nu ett projekt för att utveckla och implementera exit polls för samtliga utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.

Var med och utveckla våra framtida lärandemiljöer!

13 Mar
Är du intresserad av att vara med och utveckla KI:s framtida lärandemiljöer? Sök uppdraget som samordnare för infrastruktur utlyst av styrelsen för utbildning senast den 3 april.

Välkommen på vårens informationsmöten om nya Ladok

27 Feb
I oktober 2017 införs det nya Ladok-systemet på KI, och det nya systemet öppnar upp för nya användare som lärare, examinatorer, handledare och studenter. Vi välkomnar därför alla som arbetar med utbildningsadministration till vårens informationsmöten, där du får veta mer om hur det nya systemet påverkar dina arbetsuppgifter.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 19 Apr 12:45 - 14:00
Plats: 402, ANA 23, campus Flemingsberg
Du som är grundutbildningsansvarig eller programdirektor på KI, är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok onsdagen den 19 april, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete.
Datum: 26 Apr 13:00 - 14:00
Plats: Korallen, Berzelius väg 3, 5tr, campus Solna
Du som är grundutbildningsansvarig eller programdirektor på KI, är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok onsdagen den 26 april, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete.
Datum: 04 Maj 11:00 - 12:00
Plats: Hillarpsalen, Retzius väg 8, campus Solna
Du som handledare för forskarstuderande är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok torsdagen den 4 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete. Mötet hålls på engelska.
Datum: 08 Maj 13:00 - 14:00
Plats: 4Z, ANA 8, Flemingsberg
Du som är utbildningsadministratör eller studierektor på KI, är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok måndagen den 8 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete.
Datum: 09 Maj 14:30 - 15:30
Plats: Wretlindsalen, Tomtebodavägen 18a, campus Solna
Du som är lärare eller examinator på KI, är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok tisdagen den 9 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete. Mötet hålls på engelska.
Subscribe to Händelser
Utbildningsadministrativa system
Centrum för Lärande och Kunskap

CLK

Centrum för Klinisk Utbildning

CKU

Kliniskt Träningscentrum
IKT-pedagogerna på KIB
Interprofessionell utbildning