Internwebben


Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med utbildningsfrågor. För specifik information om utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning och uppdragsutbildning, se respektive sida nedan.  

Vill du få en fördjupad visning av nya Ladok-systemet och diskutera nya arbetsrutiner med andra utbildningsadministratörer?

Under våren är du som är utbildningsadministratör på grund- och avancerad nivå, välkommen att delta i våra två olika workshoppar i Solna och Flemingsberg. Läs mer om tillfällena och boka din plats. 

Du som är utbildningsadministratör på grund – och avancerad nivå kommer under våren 2017 att utbildas i resultathantering av nya Ladok. Här hittar du mer information om hur du bokar in ditt utbildningstillfälle.

Enheten för Medicinsk Pedagogik (UME) har utformat guider som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Guiderna ger bland annat stöd i kursplanering, examination, återkoppling och utvärdering.

Har du med globala hälsoperspektiv i din kurs?

Här hittar du verktyg, tips, lärandemål och rekommendationer, samt kommande workshops och kontaktuppgifter till oss som kan stötta dig i detta arbete.

 

Aktuellt

Var med och påverka vem som får priset för internationalisering inom utbildning!

01 Feb
Sveriges medicinska fakulteter har gemensamt instiftat ett pris för internationalisering av högre utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Priset delas ut i år för första gången och syftar till att uppmuntra lärare vid landets medicinska fakulteter att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Ansök om medel för pedagogiska projekt

27 Dec
Under första veckan av januari 2017 publiceras utlysningen av pedagogiska projektmedel för år 2018.

Nya ledamöter i styrelsen för MF och OF

27 Dec
Studentkårerna vid KI, Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) har valt nya ledamöter till sina styrelser. Ordförande och vice ordförande har också utsetts samt vilka som ska verka som studentrepresentanter i KI:s universitetsstyrelse, konsistoriet.

Utbildningsnytt för december 2016 publicerat

21 Dec
Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som är involverade i och som berörs av KI:s utbildningsverksamhet. Läs om viktiga beslut fattade av styrelsen för utbildning och relevanta frågor för ditt arbete inom utbildningen.

KI-studenter tävlar i syntetisk biologi

08 Dec
För andra året i rad har ett stockholmslag tävlat i The International Genetically Engineered Machines (iGEM) competition. Laget, som består av studenter från Karolinska Institutet, KTH och Konstfack, skapade ett spindelnät med antibakteriella egenskaper.
Subscribe to Portalnyheter
Utbildningsadministrativa system
Centrum för Lärande och Kunskap

CLK

Centrum för Klinisk Utbildning

CKU

Kliniskt Träningscentrum
IKT-pedagogerna på KIB
Interprofessionell utbildning