Internwebben


Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med utbildningsfrågor. För specifik information om utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning och uppdragsutbildning, se respektive sida nedan.  

Enheten för Medicinsk Pedagogik (UME) har utformat guider som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Guiderna ger bland annat stöd i kursplanering, examination, återkoppling och utvärdering.

Du som vill veta mer om utbildningsverksamheten på nya Karolinska Universitetssjukhuset (både inom den nya organisationen och i den nya sjukhusbyggnaden i Solna) är välkommen till ett möte 25 januari kl. 15:00 - 17:00 i Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Har du med globala hälsoperspektiv i din kurs?

Här hittar du verktyg, tips, lärandemål och rekommendationer, samt kommande workshops och kontaktuppgifter till oss som kan stötta dig i detta arbete.

 

Aktuellt

Ansök om medel för pedagogiska projekt

27 Dec
Under första veckan av januari 2017 publiceras utlysningen av pedagogiska projektmedel för år 2018.

Nya ledamöter i styrelsen för MF och OF

27 Dec
Studentkårerna vid KI, Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) har valt nya ledamöter till sina styrelser. Ordförande och vice ordförande har också utsetts samt vilka som ska verka som studentrepresentanter i KI:s universitetsstyrelse, konsistoriet.

Utbildningsnytt för december 2016 publicerat

21 Dec
Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som är involverade i och som berörs av KI:s utbildningsverksamhet. Läs om viktiga beslut fattade av styrelsen för utbildning och relevanta frågor för ditt arbete inom utbildningen.

KI-studenter tävlar i syntetisk biologi

08 Dec
För andra året i rad har ett stockholmslag tävlat i The International Genetically Engineered Machines (iGEM) competition. Laget, som består av studenter från Karolinska Institutet, KTH och Konstfack, skapade ett spindelnät med antibakteriella egenskaper.

Förlängt mandat för akademiska företrädare i konsistoriet och styrelser

06 Dec
Karolinska Institutets universitetsstyrelse, konsistoriet, beslutade den 14 november 2016 att förlänga mandatperioden för valda akademiska ledamöter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna. Mandatperioden förlängs till och med 31 december 2018.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 25 Jan 15:00 - 17:00
Plats: Nanna Svartz Auditorium, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Alla som önskar information om utbildningsverksamheten på nya Karolinska Universitetssjukhuset (både inom den nya organisationen och i den nya sjukhusbyggnaden i Solna) är välkomna till möte som anordnas av sjukhuset tillsammans med KI.
Subscribe to Händelser
Utbildningsadministrativa system
Centrum för Lärande och Kunskap

CLK

Centrum för Klinisk Utbildning

CKU

Kliniskt Träningscentrum
IKT-pedagogerna på KIB
Interprofessionell utbildning