Internwebben


Utbildning

Här finns information för dig som arbetar med utbildningsfrågor. För specifik information om utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskarutbildning och uppdragsutbildning, se respektive sida nedan.  

Pedagogiska Akademin söker fler ledamöter med engagemang och intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete. Du bör vara disputerad, anställd vid KI och ha en lärartjänst.

Läs mer om KI:s pedagogiska akademi och ansökan.

Ansök senast fredag den 28 April 2017, kl 17.00.

 

För att förbereda inför nya Ladok ska all resultathantering gå över till nya Ladok:s gränssnitt. Tillgång till webbutbildningen får du från din utbildnings- eller programnämnd om du är examinator eller ska rapportera resultat i nya Ladok.

 

Styrelsen för utbildning utlyser medel för utveckling av två nya MOOC-kurser under 2017. MOOC är en förkortning för Massive Open Online Course. Förslag för kurser som ska erbjudas på edX-Plattformen kan lämnas in via ett formulär på Internwebben. Ansökningstiden pågår fram till 15 mars

Här publiceras utlysningen för KIx. För frågor, kontakta: suzanne.pathkiller@ki.se

Vill du få en fördjupad visning av nya Ladok-systemet och diskutera nya arbetsrutiner med andra utbildningsadministratörer?

Under våren är du som är utbildningsadministratör på grund- och avancerad nivå, välkommen att delta i våra två olika workshoppar i Solna och Flemingsberg. Läs mer om tillfällena och boka din plats. 

Enheten för Medicinsk Pedagogik (UME) har utformat guider som ett stöd i det pedagogiska arbetet. Guiderna ger bland annat stöd i kursplanering, examination, återkoppling och utvärdering.

Du som är utbildningsadministratör på grund – och avancerad nivå kommer under våren 2017 att utbildas i resultathantering för nya Ladok. Här hittar du mer information om hur du bokar in ditt utbildningstillfälle.

Har du med globala hälsoperspektiv i din kurs?

Här hittar du verktyg, tips, lärandemål och rekommendationer, samt kommande workshops och kontaktuppgifter till oss som kan stötta dig i detta arbete.

 

Aktuellt

KI:s pedagogiska akademi söker nya ledamöter

11 Apr
Pedagogiska Akademin söker fler ledamöter med engagemang och intresse för pedagogiskt utvecklingsarbete. Du bör vara disputerad, anställd vid KI och ha en lärartjänst.

Sök medel för att utveckla läkarprogrammet senast den 1 maj

05 Apr
Vill du vara med och utveckla läkarprogrammet?

Kurs: Designing courses at doctoral level

17 Mar
Sista dag för ansökan: 30 april.

Utbildningsnytt 1, 2017 publicerat

15 Mar
Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som är involverade i och som berörs av KI:s utbildningsverksamhet. Läs om viktiga beslut fattade av styrelsen för utbildning och relevanta frågor för ditt arbete inom utbildningen.

Dags att införa exit poll inom grundutbildningen

13 Mar
Exit polls genomförs redan i full skala inom forskarutbildningen och som ett led i att stärka KI:s långsiktiga kvalitetsutveckling driver Styrelsen för utbildning nu ett projekt för att utveckla och implementera exit polls för samtliga utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 02 Maj 08:30 - 11:00
Plats: Meddelas senare
Utbildningen vänder sig till lärare och utbildningshandläggare/utbildningsadministratörer som arbetar med tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Datum: 04 Maj 11:00 - 12:00
Plats: Hillarpsalen, Retzius väg 8, campus Solna
Du som handledare för forskarstuderande är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok torsdagen den 4 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete. Mötet hålls på engelska.
Datum: 08 Maj 13:00 - 14:00
Plats: 4Z, ANA 8, Flemingsberg
Du som är utbildningsadministratör eller studierektor på KI, är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok måndagen den 8 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete.
Datum: 09 Maj 14:30 - 15:30
Plats: Wretlindsalen, Tomtebodavägen 18a, campus Solna
Du som är lärare eller examinator på KI, är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok tisdagen den 9 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete. Mötet hålls på engelska.
Datum: 11 Maj 11:00 - 12:00
Plats: 264, ANA 10, Flemingsberg
Du som handledare för forskarstuderande är välkommen till vårt informationsmöte om nya Ladok torsdagen den 11 maj, där du får mer information om nya systemet och möjlighet att diskutera hur det berör dig i ditt arbete. Mötet hålls på engelska.
Subscribe to Händelser
Utbildningsadministrativa system
Centrum för Lärande och Kunskap

CLK

Centrum för Klinisk Utbildning

CKU

Kliniskt Träningscentrum
IKT-pedagogerna på KIB
Interprofessionell utbildning