Internwebben


Styrning

Här hittar du all information om KI:s ledning och ledningsorgan. 

För att stärka och förenkla universitetens och högskolornas samarbete kring campus byter vi namn från KI campus Huddinge till KI campus Flemingsberg. Det nya namnet gäller från och med den 1 december 2016.

Aktuellt

Nya ledamöter i styrelsen för MF och OF

27 Dec
Studentkårerna vid KI, Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) har valt nya ledamöter till sina styrelser. Ordförande och vice ordförande har också utsetts samt vilka som ska verka som studentrepresentanter i KI:s universitetsstyrelse, konsistoriet.

Vicedekan för infrastruktur utsedd

21 Dec
Stefan Eriksson, universitetslektor och avgående prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi, blir KI:s nya vicedekan för infrastruktur, med fokus på forskningsinfrastruktur. Han fick uppdraget i konkurrens med nio andra som anmält intresse.

Nominera medlemmar till Karolinska Institutets etikråd

12 Dec
Karolinska Institutet ska bilda ett nytt etikråd 2017. Du som är medarbetare eller student på KI har nu möjlighet att nominera en eller flera medlemmar till etikrådet.

Förlängt mandat för akademiska företrädare i konsistoriet och styrelser

06 Dec
Karolinska Institutets universitetsstyrelse, konsistoriet, beslutade den 14 november 2016 att förlänga mandatperioden för valda akademiska ledamöter i konsistoriet och i verksamhetsstyrelserna. Mandatperioden förlängs till och med 31 december 2018.

Anders Ekbom - kandidat till uppdraget som vikarierande prorektor

07 Nov
Nomineringskommittén avser att vid hörandeförsamlingens sammanträde den 9 november föra fram professor Anders Ekbom som ende kandidat till uppdraget som vikarierande prorektor från och med den 1 januari 2017.
Subscribe to Portalnyheter
Vem blir ny rektor på KI?

Vilket ledarskap vill du se på Karolinska Institutet i framtiden?

Här kan du följa rekryteringsprocessen för att hitta vår nya rektor.

 

Mer om KI:s organisation
Läs mer om vår organisation och vårt uppdrag. Här hittar du också en organisationsskiss.

 

Läs om bolag på KI Holdings webbplats