Internwebben


Styrdokument

Strategi 2018 finns nu tillgänglig att ladda ner sin helhet eller som sammanfattning. Strategin beskriver de övergripande målen för KI och de strategier som ska utmynna i konkreta handlingsplaner i alla delar av universitetets verksamhet för att målen ska kunna uppnås.

Aktuellt

Fyllnadsval av dekanus - dags att föreslå kandidater

18 Apr
Nomineringsförsamlingen har vid sammanträde 2016-04-14 beslutat att efterträdare till dekanus för forskning Hans-Gustaf Ljunggren utses genom ett rådgivande fyllnadsval.

Nominera kandidater som prorektor

10 Sep
Regeringen har den 10 september utsett professor Kerstin Tham till ny rektor för Malmö högskola. I och med detta fortsätter rekryteringen av ny prorektor. Konsistoriet har 2015-06-08 beslutat om anvisningar för processen.

Karolinska Institutets årsredovisning 2014

24 Mar
Nu är Karolinska Institutets årsredovisning för 2014 klar och årets resultat visar att KI:s ekonomi är fortsatt stark.

Budgetunderlag inlämnat

06 Mar
Karolinska Institutets budgetunderlag för perioden 2016-2018 har avlämnats till regeringen. Det innehåller förslag till anslagsökningar m.m. samt budget till och med år 2018.
Subscribe to Portalnyheter
Vem blir ny rektor på KI?

Vilket ledarskap vill du se på Karolinska Institutet i framtiden?

Här kan du följa rekryteringsprocessen för att hitta vår nya rektor.