Internwebben


Save the date: Swedish Nanosafety Conference

Uppdaterad: 2016-12-21 in: Startsida
Date: 
28 Mar (All day)
Den första konferensen för den svenska nationella plattformen för nanosäkerhet - SweNanoSafe - anordnas av Swetox, i samarbete med Kemikalieinspektionen och svenska NANoREG

Regeringen utsåg 2016 Swetox att etablera en svensk plattform (SweNanoSafe) för att samordna och förmedla kunskap om nanosäkerhet. Uppdraget i regleringsbrevet (till Kemikalieinspektionen)  innebär att ”vidareutveckla en plattform för säker hantering av nanomaterial som kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och skydda människors hälsa. Medlen ska användas till att kommunicera och föra ut kunskap om risker med nanomaterial till akademi, näringsliv, myndigheter och organisationer samt identifiera eventuella hinder för säker hantering”.

Ett planerat steg i ledet att kommunicera risker med nanomaterial är anordnandet av multifunktionella konferenser. De senaste åren har Kemikalieinspektionen, ibland i samverkan med andra myndigheter, anordnat årliga myndighetsmöten om nanosäkerhet. Dessa möten kommer framöver att arrangeras av SweNanoSafe, i samverkan med aktuella organisationer. SweNanoSafe planerar nu att arrangera en konferens om nanosäkerhet i samarbete med Kemikalieinspektionen och svenska NANoREG, den 28 mars 2017. Ta tillvara på tillfället att höra om det senaste inom nanosäkerhetsforskning, regelutveckling och chans att nätverka. Inbjudan till detta evenemang skickas ut närmare konferenstillfället, inför det ber vi er preliminärboka datumet.

Läs mer