Internwebben


Samverkan med hälso- och sjukvården

Stockholms läns landsting är Karolinska Institutets viktigaste samarbetspartner. Tillsammans arbetar vi för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och sjukvård för att förbättra människors hälsa.

Aktuellt

Se film från seminarium om NKS

21 Dec
Den 16 december hölls ett seminarium om framtidens forskning och vård i det Nya Karolinska sjukhuset i Solna. Deltog gjorde bl.a. Karin Dahlman-Wright och Anna Wedell. Titel på seminariet var "Vilken roll spelar NKS-projektet för framtida forskningsgenombrott och utvecklingen av svensk life science?"

Nya resultat från Program 4D ger möjligheter för patient, vård och forskning

05 Sep
Nu presenteras en rad nya tjänster, modeller och arbetssätt som utvecklats av projekt som ingår i Program 4D. Syftet är att öka förutsättningarna för individanpassad prevention, tidigare diagnos och bättre behandling.

Utbildning vid nya Karolinska Universitetssjukhuset

23 Jun
Nya Karolinska Solna, med modern infrastruktur och teknik, innebär stora möjligheter till intressanta lösningar vad gäller utbildning av våra studenter. Det innebär också utmaningar t.ex. flytt, förändrat verksamhetsinnehåll och ny organisation av hela sjukhuset.

Nytt regionalt ALF-avtal undertecknat

01 Dec
Ett nytt regionalt ALF-avtal är undertecknat av Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet (KI). Det är utformat för att ge goda möjligheter att vidareutveckla samverkan mellan lärosätet och sjukvården i Stockholms län. Syftet är att tillsammans, på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa.
Subscribe to Portalnyheter