Internwebben


Så skriver du en nyhet

Uppdaterad: 2016-02-01 in: Kommunikation
På webben är den mest framgångsrika kommunikationsmetoden den journalistiska berättartekniken: skriv det viktigaste först. Använd tekniken såväl när du själv skriver texten som när du får material från andra att publicera.

Tänk på detta när du skriver en nyhet

Rubrik

En kort rubrik fångar intresset. Skriv i presens och gärna i aktiv form.

Ingress

I en nyhetstext är ingressen den inledande delen av en artikel. Ingressen sammanfattar artikeln genom att ta fram det viktigaste och locka till fortsatt läsning. Skriv det viktigaste först!

Brödtext

Brödtexten (den löpande texten) bör vara enkel, kortfattad och i korta stycken. Även här ska det viktigaste komma först. Använd mellanrubriker om så behövs.

  • Skriv vad/vem källan är och kontaktuppgifter
  • Skriv till eventuella länkar
  • Skicka med eventuella bilagor (helst i pdf) med enkla och tydliga namn. Namnet på den bifogade filen får inte innehålla å, ä, ö eller andra specialtecken
  • Skicka med eventuell bild. Ange fotografens namn.
  • Se till att nyheten finns på både svenska och engelska om så behövs.

Val av medier

KI arbetar med nyheter på KI.se, internwebben, KI-bladet, Medicinsk Vetenskap, Facebook, Twitter med mera. Alla slags nyhetstips går bra att skicka till nyheter@ki.se

Redaktör: Jenny Thorell
Tipsa oss om nyheter

Vi tar gärna emot tips på nyheter och händelser till våra kanaler KI Nyheter, Internwebben, KI Bladet, Facebook, etc.
e-posta nyheter@ki.se