Internwebben


Resor och utlägg

Uppdaterad: 2016-05-20 in: Anställd, Ekonomi och inköp
På dessa sidor finns information du kan behöva inför, under och efter en tjänsteresa.

Resebyråtjänst

KI har ramavtal med resebyrån Ticket Biz. Avtalet gäller alla sorters resor (flyg, tåg, hyrbil, etc) och du kan också få hjälp med hotellbokningar, marktransporter, visum, mm. Undantag är lokala/kortare resor med egen bil, taxi, SL. Länk till portalen finner du på höger sida.

Resereglemente

En tjänsteresa är en resa som du gör i arbetet. Det ska planeras i samråd mellan dig och din chef. Innan resan ska du skriva en reseorder som din närmaste chef godkänner.

Läs mer om regler på sidan Avtal och regler för resor.

Reseförsäkring

KI har tecknat tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet som gäller vid olycksfall, sjukdom mm när du reser. 
För avbokningar och ombokningar av resor gäller Diners Club TACs reseförsäkring.

Läs mer om försäkringar för resor och utlandsstationering på sidan om reseförsäkring

Bokning av en resa

Bokning av resa görs via resebyrån, Ticket Biz. För att kunna boka en resa hos resebyrån måste man antingen ha en egen resenärsprofil eller så kan man vända sig till en resebeställare på sin institution. 

Läs mer om resebokningar och resenärsprofiler på sidan Boka resa

Traktamente och ersättningar

För att få ersättning för utförd tjänsteresa ska en reseräkning registreras senast tre månader efter resan är avslutad. Information om reseräkning, traktamente, lönetillägg, kostförmån, mm hittar du på följande sidor:

Kostförmån och måltidsavdrag

Traktamente och ersättningar

 

 

 

Redaktör: Anne-Marie Windahl

Kontakt om resor

Frågor om regler, traktamente, tjänstereseförsäkringar och ersättningar:

Kjell-Ove Lindgren

 

Din reseräkning

Du registrerar din resa
eller ditt utlägg i
PA-webben.

Titta gärna i lathunden för resor och utlägg.