Internwebben


Rekrytera och anställa

Aktuellt

Ny utlysning av KI:s rekryteringsprogram för juniora forskare

20 Feb
Satsningen på att rekrytera framstående juniora forskare inom den så kallade Karriärtrappan på KI fortsätter. I år utlyses upp till 24 anställningar inom både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Utlysningen pågår mellan 20 februari och 20 mars 2017.

Nytt ramavtal relocationtjänster

26 Sep
KI har genomfört en upphandling av relocationtjänster i samarbete med SU och KTH och har i och med detta en ny avtalsleverantör - Alfa Quality Moving and Relocation.

Nytt introduktionspaket för nya medarbetare

01 Jun
Nu finns ett nytt introduktionspaket tillgängligt för alla som är både nya och gamla på KI.

Ny ansökningsperiod för rekryteringssatsningen karriärtrappan

23 Feb
Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential (karriärtrappan). Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Nuvarande utlysning pågår 22 februari - 22 mars 2016.
Subscribe to Portalnyheter