Internwebben


Rapportera incident

Uppdaterad: 2016-09-14 in: Arbetsmiljö och hälsa, Säkerhet
Har du sett eller varit med om en avvikande situation eller uppmärksammat en risk in arbetet? Ju mer vi får veta ju bättre åtgärder kan vi genomföra och på så sätt göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.

Rapportera incident - Arbetsmiljö

Här ska du rapportera alla händelser som påverkar eller riskerar att påverka människors hälsa under kategorierna:

  • tillbud,
  • arbetsolycka eller färdolycksfall till och från jobbet,
  • arbetsrelaterad sjukdom. 

 

Rapportera incident - Säkerhet/miljö

Här ska du rapportera alla händelser som påverkar eller riskerar att påverka miljön runtomkring oss. Du kan göra din anmälan anonymt.

Exempel på åtgärder

Incidenter och händelser som har rapporterats in har redan lett till förbättringar för dig som arbetar eller studerar på KI.

Den stora mängd rapporterade stick- och skärskador har lett till att KI tillsammans med Studenthälsan och företagshälsan skapat en gemensam rutin, så att alla som drabbas får samma omhändertagande och behandling. Dessutom har ett praktiskt lärotillfälle utvecklats i kursen Basic Laboratory Safety som är obligatorisk för alla doktorander.

Redaktör: Ingela Djupedal