Internwebben


Protokoll

Här hittar du protokoll från Konsistoriet och sammanträden med Styrelsen för forskarutbildning, Styrelsen för forskning och Styrelsen för utbildning.

Aktuellt

Beslut om att publicera protokoll på Internwebben

17 Sep
Alla protokoll från Konsistoriet och de tre verksamhetsstyrelserna kommer framöver att publiceras på Internwebben, efter eventuell anpassning med hänsyn till bland annat personuppgiftslagen.
Subscribe to Portalnyheter
Protokoll - anvisningar

För att underlätta informationssökning och läsbarhet i KIs protokoll har ett antal mallar med tillhörande instruktioner utformats. De ska tillämpas i alla beslutsfattande organ.