Internwebben


Om webbplatsen

Uppdaterad: 2014-05-22 in: Startsida
Internwebben är en webbplats som vänder sig framför allt till Karolinska Institutets medarbetare.

Webbplatsen är öppen, det vill säga åtkomlig utan inloggning, med undantag för vissa sidor där KI-ID krävs.

Ansvarig utgivare

Kommunikationsdirektör
Christina Bostedt

Rekommenderade webbläsare och operativsystem

Internwebben stödjer webbläsare med senaste versioner av Firefox, Chrome, Safari, Opera samt Internet Explorer versionerna 8 och 9.
Webbplatsen fungerar bäst i operativsystemen Windows XP och senare samt Mac OS .

Synpunkter och frågor

Vi arbetar löpande med att förbättra internwebben. Om du har synpunkter eller frågor om innehållet på en viss sida, kontakta personen som är innehållsansvarig (information finns längst ner på varje sida) enligt principen fornamn.efternamn@ki.se.

Har du synpunkter på eller allmänna frågor om webbplatsen, kontakta Webbteamet, webbteamet@ki.se.

 

 

Redaktör: Annika af Sandeberg

Kontakt

Webbteamet
Internwebben på 3 minuter

Här får du en genomgång i vad och hur du hittar på den här webbplatsen.

Så fungerar Internwebben