Internwebben


Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.

I incidentrapporteringssystemet kan varje anställd anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser, det kan handla om ekonomiska oegentligheter, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk eller annat som man vill ge universitetsledningen kunskap om.