Internwebben


Pendelbussen

Uppdaterad: 2015-08-14 in: På Campus
Pendelbussen går mellan Karolinska Institutet i Solna och Karolinska Institutet i Huddinge.

Observera att pendelbussen endast är till för studenter och medarbetare på Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Ny hållplats i Huddinge för pendelbussen from 1/3 2015

P.g.a. ombyggnationerna runt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, kommer de nuvarande två hållplatserna att ersättas med en, nedanför sjukhusets huvudingång:

Pendelbussen är avsedd för anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt anställda och studerande vid Karolinska Institutet.
From 1/3 skall resenärerna kunna visa sin KI-legitimation för busschauffören, att de är behöriga att åka med bussen.

Hållplatser

Solna

Hållplatsen ligger på Karolinska Institutets område, på långsidan av Nobel Forum. 

Huddinge (ändring fr.o.m. 1/3)

Nedanför Huddinge sjukhus huvudentré på Hälsovägen.

Bussen från Huddinge går via Karolinska Sjukhusets (Solna) huvudentré
(hållplats för SL linje 507 riktning Karlsbergs station) till Karolinska Institutet i Solna.
Garantier kan ej lämnas för vidarefärd mot Huddinge sjukhus.

Hur lång tid tar det att åka mellan sjukhusen?


Som ett väldigt övergripande svar angående färdtiden, kan sägas att när allt flyter (inga olyckor, fri framkomlighet för bussen), tar resan ca 30 minuter, under rusningstid snarare 45 min - 1 timme.
Nu är Solna-området en byggarbetsplats en lång tid framöver, detta kommer förstås också att ha en omväxlande inverkan på färdtiden.

 

Operatör

Bergkvara Traveller Buss
08 – 55 66 88 00
076 76 29 900

Synpunkter

Mejla dina synpunkter om pendelbussen

Kontaktpersoner

Karolinska Institutet: Rosemarie Suominen 08-524 864 21
Karolinska Sjukhuset: Carl Westermark 08-517 749 70
 

Ordinarie Swebus Express Uppsala - Campus Solna

Tidtabell (Linje 899)

Redaktör: Janos Kovacs
Pendelbuss tidtabell 17/8 ->

Från Solna

7.20, 8.10, 9.15, 10.00, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 14.00, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Från Huddinge

7.00, 7.40, 8.10, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40