Internwebben


Pendelbussen

Uppdaterad: 2017-04-25 in: På Campus
Pendelbussen går måndag - fredag mellan Karolinska Institutet i Solna och Karolinska Institutet i Flemingsberg/Huddinge.

Pendelbussen är avsedd för anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt anställda och studerande vid Karolinska Institutet.

Hållplatser

Solna

Hållplatsen ligger på Karolinska Institutets område, på långsidan av Nobel Forum. 

Flemingsberg

Nedanför Huddinge sjukhus huvudentré på Hälsovägen.

Bussen från Flemingsberg går via Karolinska Sjukhusets (Solna) huvudentré
(hållplats för SL linje 507 riktning Karlbergs station) till Karolinska Institutet i Solna.
Garantier kan ej lämnas för vidarefärd mot Huddinge sjukhus.

Hur lång tid tar det att åka mellan sjukhusen?

Som ett väldigt övergripande svar angående färdtiden, kan sägas att när allt flyter (inga olyckor, fri framkomlighet för bussen), tar resan ca 30 minuter, under rusningstid snarare 45 min - 1 timme.
Nu är Solnaområdet en byggarbetsplats en lång tid framöver, detta kommer förstås också att ha en omväxlande inverkan på färdtiden.

Kvarglömda effekter

För kvarglömda effekter kontakta trafikledningen på Bergkvara Traveller Buss

08 55 66 88 13 / trafikledning@travellerbuss.se

Djur

Det är inte tillåtet att medför djur på pendelbussen med undantag för ledarhund.

Operatör

Bergkvara Traveller Buss
08 – 55 66 88 00
 

Synpunkter

Mejla dina synpunkter om pendelbussen

Kontaktpersoner

Karolinska Institutet: Eva Norbäck  08-524 862 68

Karolinska Sjukhuset: servicecenter.navet@karolinska.se

Redaktör: Eva Norbäck
Pendelbuss tidtabell från 9/1 ->

Från Solna

7.20, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Från campus Flemingsberg/Huddinge

7.00, 7.40, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Pendelbussen kör fossilfritt

Sedan den 1 september 2015 körs pendelbussen mellan Solna och Huddinge enbart på förnybart bränsle,efter överenskommelse mellan Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K).

Som en del av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete finns målet att minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
Därför har KI och Karolinska Universitetssjukhuset enats om att pendelbussen mellan campus Solna och campus Flemingsberg till 100 % ska köras på fossilfritt bränsle.

Pendelbussen tankas fr.o.m. 1 september med 100 % syntetisk diesel vars råvara bland annat är raps.
Att låta pendelbussen köra enbart på förnybart bränsle beräknas ge en genomsnittlig minskning av klimatpåverkande växthusgaser på upp till 90 % jämfört med om fossil diesel hade använts (enligt uppgift från OKQ8).

Bränslet uppfyller enligt OKQ8 kraven för hållbarhetskriterier för biodrivmedel, som bl.a. innebär spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minsta växthusgasminskning.
Bränslet är även klassat som mindre farligt än petroleumbaserad/fossil diesel.