Internwebben


Pendelbussen

Uppdaterad: 2014-01-03 in: På Campus
Pendelbussen går mellan Karolinska Institutet i Solna och Karolinska Institutet i Huddinge.

Observera att pendelbussen endast är till för studenter och medarbetare på Karolinska Institutet och Karolinska universitetssjukhuset.

Hållplatser

Solna

Hållplatsen ligger på Karolinska Institutets område, på långsidan av Nobel Forum. 

Huddinge

En hållplats på Ambulansgatan (f.d Rättspsyk), andra hållplatsen mittemot Alfred Nobels allé 8.
Påstigning Alfred Nobels Allé 8 ca 2 min efter avgångstiderna nedan.

Bussen från Huddinge går via Karolinska Sjukhusets (Solna) huvudentré
(hållplats för SL linje 507 riktning Hallonbergen) till Karolinska Institutet i Solna.
Garantier kan ej lämnas för vidarefärd mot Huddinge sjukhus.

Hur lång tid tar det att åka mellan sjukhusen?


Som ett väldigt övergripande svar angående färdtiden, kan sägas att när allt flyter (inga olyckor, fri framkomlighet för bussen), tar resan ca 30 minuter, under rusningstid snarare 45 min - 1 timme.
Nu är Solna-området en byggarbetsplats en lång tid framöver, detta kommer förstås också att ha en omväxlande inverkan på färdtiden.

 

KI-bussens tidtabell som app

Appen "KIB Mobile" (Appen finns för både iPhone och Android)

Operatör

Westin Buss

Synpunkter

Mejla dina synpunkter om pendelbussen

Kontaktpersoner

Karolinska Institutet: Rosemarie Suominen 08-524 864 21
Karolinska Sjukhuset: Carl Westermark 08-517 749 70
 

Ordinarie Swebus Express Uppsala - Campus Solna

Tidtabell (Linje 899)

Redaktör: Janos Kovacs
Pendelbuss tidtabell från 7/1 2014

Från Solna

7.30, 8.20, 9.00, 9.40, 10.20, 11.00, 11.40, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00, 15.45, 16.45

Från Huddinge

7.10, 8.00, 8.50, 9.25, 10.05, 10.45, 11.25, 12.05, 12.45, 13.25, 14.05, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45

Samtliga turer från Huddinge går via Karolinska Sjukhusets (Solna) huvudentré.

OBS! "Torsplan" trafikeras ej.