Internwebben


Pendelbussen

Uppdaterad: 2016-08-20 in: På Campus
Pendelbussen går måndag - fredag mellan Karolinska Institutet i Solna och Karolinska Institutet i Huddinge.

OBS! Från och med den 14 december genomförs en testperiod där passerkortet ska dras i en kortläsare. Kortläsaren registrerar bara om man är KI-anställd, KS-anställd eller student. Anledningen är att vi ska få ut statistik som talar om hur de olika turerna är frekventerade för att kunna anpassa tidtabellen på bästa sätt.

Pendelbussen är avsedd för anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt anställda och studerande vid Karolinska Institutet.
 

Hållplatser

Solna

Hållplatsen ligger på Karolinska Institutets område, på långsidan av Nobel Forum. 

Huddinge

Nedanför Huddinge sjukhus huvudentré på Hälsovägen.

Bussen från Huddinge går via Karolinska Sjukhusets (Solna) huvudentré
(hållplats för SL linje 507 riktning Karlsbergs station) till Karolinska Institutet i Solna.
Garantier kan ej lämnas för vidarefärd mot Huddinge sjukhus.

Hur lång tid tar det att åka mellan sjukhusen?


Som ett väldigt övergripande svar angående färdtiden, kan sägas att när allt flyter (inga olyckor, fri framkomlighet för bussen), tar resan ca 30 minuter, under rusningstid snarare 45 min - 1 timme.
Nu är Solna-området en byggarbetsplats en lång tid framöver, detta kommer förstås också att ha en omväxlande inverkan på färdtiden.

 

Operatör

Bergkvara Traveller Buss
08 – 55 66 88 00
076 76 29 900

Synpunkter

Mejla dina synpunkter om pendelbussen

Kontaktpersoner

Karolinska Institutet: Rosemarie Suominen 08-524 864 21
Karolinska Sjukhuset: Magnus Kindström

 

Redaktör: Janos Kovacs
Pendelbuss 22/8 ->

Från Solna

7.20, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.20, 13.15, 14.15, 14.50, 15.30, 16.25, 17.10, 17.40

Från Huddinge

7.00, 7.40, 8.10, 9.15, 10.15, 11.15, 12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.35, 15.35, 16.20, 16.50, 17.40

Pendelbussen kör fossilfritt

Sedan den 1 september 2015 körs pendelbussen mellan Solna och Huddinge enbart på förnybart bränsle,efter överenskommelse mellan Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K).

Som en del av KI:s miljö- och hållbarhetsarbete finns målet att minska klimatpåverkan från tjänsteresor.
Därför har KI och Karolinska Universitetssjukhuset enats om att pendelbussen mellan Campus Solna och Campus Huddinge till 100 % ska köras på fossilfritt bränsle.

Pendelbussen tankas fr.o.m. 1 september med 100 % syntetisk diesel vars råvara bland annat är raps.
Att låta pendelbussen köra enbart på förnybart bränsle beräknas ge en genomsnittlig minskning av klimatpåverkande växthusgaser på upp till 90 % jämfört med om fossil diesel hade använts (enligt uppgift från OKQ8).

Bränslet uppfyller enligt OKQ8 kraven för hållbarhetskriterier för biodrivmedel, som bl.a. innebär spårbarhet i leverantörskedjan och en garanterad minsta växthusgasminskning.
Bränslet är även klassat som mindre farligt än petroleumbaserad/fossil diesel.