Internwebben


Aktuellt

Lönerevision med OFR/S, P, O drar ut på tiden

17 Feb
Löneförhandlingarna med Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR/S, P, O) går trögt. Fackförbundet ST*, accepterar inte den förhandlingsordning som arbetsgivaren föreslagit och som innebär att löneförhandlingarna sker KI-centralt och de vill inte komma till förhandlingsbordet. Enligt praxis på arbetsmarknaden utser arbetsgivaren sina representanter vid förhandlingar, liksom facket utser sina.

Aktuella utlysningar, vecka 7, 2017

14 Feb
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

KI Bladet online – Karolinska Institutets nyheter för medarbetare

14 Feb
Från 2017 ersätter nyhetsbrevet KI Bladet online den tidigare personaltidningen KI Bladet.

Ny publikation i Lancet Oncology

10 Feb
En ny studie av forskare vid institutionerna MMK, Onk-Pat och KI DS visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer.

Ny publikation i Cell Metabolism

10 Feb
Forskare vid institutionerna MBB, CLINTEC, Onk-Pat, MedS och LabMed visar i experimentella musmodeller av diabetisk njursjukdom att tillväxtfaktorn VEGF-B som uttrycks i njure bland annat korrelerar med sjukdomens svårighetsgrad. Resultaten talar för att blockering VEGF-B-signalering kan utgöra en ny metod att behandla diabetisk njursjukdom även i människa.

Utlysning av forskar-AT-medel

10 Feb
Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2017.

Kondoleansbok för Hans Rosling

09 Feb
En kondoleansbok där du kan lämna en sista hälsning finns tillgänglig i entréhallen till Aula Medica under receptionens öppettider till och med fredag 10 februari.

Hur fortskrider genomförandet av förslagen som kom fram efter utredningarna av Heckscher och internrevisionen?

08 Feb
De rekommendationer som presenterades i Sten Heckschers utredning, inklusive rekommendationer från internrevisionen, har nu också det nya konsistoriet ställt sig bakom vid sitt möte 31 Januari, 2017.

Aktuella utlysningar, vecka 6, 2017

07 Feb
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Pages

Subscribe to Fler nyheter