Internwebben


Aktuellt

Aktuella utlysningar, vecka 3, 2017

18 Jan
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Praxisändring - tvååriga uppehållstillstånd för doktorander

18 Jan
Migrationsverket har ändrat sin praxis gällande längden på uppehållstillstånd för doktorander.

Junior Faculty tar över KI Discovers

13 Jan
KI Discovers har sedan starten 2012 fungerat som en plattform för att lyfta fram Karolinska Institutets starka forskningsprofiler och presentera pågående forskning av högsta kvalitet. För att förnya konceptet har Styrelsen för forskning nu bjudit in Junior Faculty att stå som värdar för föreläsningsserien.

Aktuella utlysningar vecka 2, 2017

12 Jan
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Anslag för 2017 inom KI-Mayo-samarbetet beslutat

10 Jan
Karolinska Institutets samarbete med Mayo Clinic befästes i slutet av år 2011 genom tecknandet av ett formellt övergripande avtal, då samarbetet breddades till att gälla, förutom forskning och utbildning, också innovation och administration. Sedan dess har särskilda projekt- och reseanslag utlysts varje år.

Ny publikation i Nature Medicine

10 Jan
Forskare vid institutionerna MedH, CLINTEC, MBB och Onk-Pat har identifierat ett protein som spelar en avgörande roll för effekten av cytarabin, det viktigaste läkemedlet mot akut myeloisk leukemi.

Ny publikation i Nature Neuroscience

05 Jan
Forskare vid institutionerna MBB och Neurovetenskap har i ett internationellt samarbete kartlagt identiteten hos nervceller i hypotalamus med hjälp av enkelcells-RNA-sekvensering.

Ansök om medel för pedagogiska projekt

27 Dec
Under första veckan av januari 2017 publiceras utlysningen av pedagogiska projektmedel för år 2018.

Nya ledamöter i styrelsen för MF och OF

27 Dec
Studentkårerna vid KI, Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska föreningen (OF) har valt nya ledamöter till sina styrelser. Ordförande och vice ordförande har också utsetts samt vilka som ska verka som studentrepresentanter i KI:s universitetsstyrelse, konsistoriet.

Forskningsnytt för december 2016 ute

22 Dec
Forskningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till KI:s forskare. I december månads nummer ingår bland annat nyheter om vem som utsetts till ny vicedekan för infrastruktur vid KI och vad dekanen för forskning tycker om regeringens forskningsproposition.

Utbildningsnytt för december 2016 publicerat

21 Dec
Utbildningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till alla som är involverade i och som berörs av KI:s utbildningsverksamhet. Läs om viktiga beslut fattade av styrelsen för utbildning och relevanta frågor för ditt arbete inom utbildningen.

Ny publikation i Annals of Internal Medicine

21 Dec
Den oro som tidigare funnits för att lagrat blod skulle vara farligt för patienten kan nu avskrivas, visar forskare vid MEB tillsammans med danska kollegor.

Vicedekan för infrastruktur utsedd

21 Dec
Stefan Eriksson, universitetslektor och avgående prefekt vid institutionen för fysiologi och farmakologi, blir KI:s nya vicedekan för infrastruktur, med fokus på forskningsinfrastruktur. Han fick uppdraget i konkurrens med nio andra som anmält intresse.

Pages

Subscribe to Fler nyheter