Internwebben


Nanosafety Conference

Date: 
28 Mar (All day)
Location: 
World Trade Center, Stockholm
Konferensen anordnas av den Nationella plattformen för nanosäkerhet vid Swetox - SweNanoSafe - i samarbete med Kemikalieinspektionen, Mistra miljösäker nanoteknik och svenska NANoREG.
Den syftar till att ge de senaste nyheterna inom nanosäkerhetsforskning och regelutveckling. I programmet ingår presentationer av: 
  • NANoREG-projektets resultat på europeisk och nationell nivå
  • Forskningsprojekt inom Mistraprogrammet miljösäker nanoteknik
  • Regelutveckling gällande nanomaterial
 Dagen avslutas med en paneldiskussion mellan olika aktörer inom nanosäkerhetsområdet. Här finner du mer information om konferensen på engelska. Konferensen riktar sig i första hand till aktörer som arbetar med nanomaterialens säkerhet för människors hälsa och den yttre miljön. En inbjudan med länk till program och registreringsformulär kommer att skickas ut inom kort. Detta är ett tillfälle för aktörerna inom fältet att mötas, dela kunskaper och nätverka för främjandet av en säker utveckling av nanomaterial i Sverige. Aktörerna återfinns inom myndigheter, akademi, näringsliv och olika typer av organisationer som miljö-, fack- och konsumentorganisationer. Säkerhetsaspekterna på nanomaterial kan beröra olika steg i deras livscykel som syntes, tillverkning, användning och avfallshantering.  

Läs mer