Internwebben


Miljö och hållbar utveckling

Här hittar du information om KI:s miljö- och hållbarhetsarbete, från planer och styrdokument till vad du som medarbetare kan göra för att praktiskt bidra till arbetet.

Enligt Karolinska Institutets riktlinjer för miljö- och hållbar utveckling ska vi:
 

  • Genom forskning och utbildning bidra med kunskap kring hälsa och hållbar utveckling
  • Ha en effektiv och på sikt klimatneutral energianvändning
  • Minska klimatpåverkan från tjänsteresor
  • Ställa miljökrav och etiska krav vid upphandlingar och inköp
  • Minimera hälso- och miljörisker inom den laborativa verksamheten
  • Källsortera och minska avfall

Aktuellt

Interna miljörevisioner på KI 2016

14 Nov
Årets interna miljörevisioner på KI kommer vara koncentrerade till v.48-49. I år revideras institutionerna Neuro, MEB, FyFa, NVS, BioNut, MedS, KBH och Swetox. Dessutom kommer Styrelsen för utbildning, Styrelsen för forskarutbildning, Styrelsen för forskning och delar av Universitetsförvaltningen att revideras.

Resfria möten vid KI - demonstration av videokonferens 17 och 25 oktober

04 Okt
Genom att använda resfria mötesalternativ istället för att resa bidrar du till att minska klimatpåverkan från tjänsteresor, vilket är en viktig målsättning i KI:s miljö- och hållbarhetsarbete. Kom till vår demonstration av Videokonferens så visar vi hur det går till.

Kolla in nya planschen för laboratoriesäkerhet

20 Sep
Missa inte den nya planschen för laboratoriesäkerhet!

Cykeldag på KI Solna

29 Apr
Missa inte cykeldagen den 11 maj - en dag för att främja ett grönare och friskare KI!
Subscribe to Portalnyheter

Kontakt

Miljösamordnare
Ann Rämme Strömberg

Telefon:

08-524 862 41
Introduktion till KI:s miljö- och hållbarhetsarbete
Sammanfattning av KI:s hållbarhetsarbete på externwebben