Internwebben


Lika villkor

Vi vill att KI ska ha en kreativ och stimulerande miljö där allas begåvning, erfarenheter och resurser tas tillvara. Detta lägger grunden för hög kvalitet i både utbildning och forskning. 

Aktuellt

Den 17 maj är internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi (IDAHOT)

25 Apr
På KI uppmärksammas dagen bland annat med en lunchföreläsning på KIB-torget, campus Flemingsberg och ett tvåtimmars-seminarium på campus Solna

Flera av KI:s utbildningsprogram berörs när regeringen föreslår att mäns våld mot kvinnor ska bli en obligatorisk del av undervisningen

10 Apr
Regeringen avser att ändra i examensbeskrivningarna i högskoleförordningen (1993:100) för de utbildningar där det bedöms mest angeläget för att studenterna ska kunna tillgodogöra sig kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Rekrytera utan att diskriminera

06 Dec
En ny vägledning från DO.

Normkritiska samling på KIB

29 Nov
Sedan 2015 finns det en normkritisk boksamling på KIB (Solna och Huddinge).

Rapport om Kvinnor och män i högskolan

03 Nov
Rapporten är utgiven av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och publicerades den 14 oktober 2016 om läget för jämställdheten inom högskola och arbetsliv.
Subscribe to Portalnyheter

Kontakt

Frågor om lika villkor: studenter, utbildning, forskning
Caroline Olsson

Telefon:

08-524 865 06
Frågor om lika villkor för personal
Sylvie Garnbeck

Telefon:

08-524 860 87

Mobile:

070-571 60 87
Jämställdhetsstrateg
Klara Folkesson

Telefon:

08-524 869 73
Samordnare för lika villkor
Ulrika Helldén

Telefon:

08-524 869 71
Lika villkor för student?

Läs om studenträtt och likabehandling på externwebben.