Internwebben


Karriär och kompetensutveckling

KI strävar efter att ge möjlighet för alla anställda att utvecklas inom universitetet. Här finner du information om karriärvägar, kurser med mera. 

Fond för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/konferenser. Behörig att söka är anställd vid Karolinska Institutet som tillhör personalgruppen teknisk/administrativ personal (TA-personal).

 

Aktuellt

Ny ansökningsperiod för rekryteringssatsningen karriärtrappan

23 Feb
Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential (karriärtrappan). Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Nuvarande utlysning pågår 22 februari - 22 mars 2016.

Ny ledarskapskurs för forskargruppsledare

26 Maj
Kursen vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp. Kursen startar i september 2015.

Utlysning: Anställningar för juniora forskare

20 Feb
Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential (karriärtrappan). Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Nuvarande utlysning pågår 20 februari - 20 mars 2015.

Lönestatistik för KI 2014

05 Feb
Nu kan du hitta aktuell lönestatistik på Internwebben. Statistiken är hämtad från KI:s personalsystem Primula i december 2014.

Karolinska Institutet söker vicerektor för internationella frågor

16 Dec
För att stärka KI:s ställning som ett internationellt ledande medicinskt universitet har KI inlett rekryteringen av en vicerektor med ansvar för internationella frågor.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 08 Mar 09:30 - 12:00
Plats: Konferensrum 635, Aula Medica, Campus solna
Kursen i webbkommunikation är en grundläggande utbildning i hur vi kommunicerar på webben och hur vi skriver för webben på Karolinska Institutet.
Datum: 09 Mar 08:30 - 12:00
Plats: John, Tomtebodvägen 18 A, Solna (Widerströmska huset)
Som en fristående del av det ” Formella/operativa chefs- och ledarskapet” erbjuds en halvdags utbildning i ”Praktisk arbetsrätt kopplat till chefens ansvar”.
Datum: 09 Mar 09:30 - 19 Maj 16:30
Plats: Solna
Ledarskapsutbildning för dig som har ekonomi och personalansvar
Datum: 14 Mar 08:30 - 04 Maj 16:30
Plats: Solna eller Flemingsberg
Har eller ska du få delegerade arbetsmiljöuppgifter?
Datum: 15 Mar 09:00 - 16:00
Plats: Sal 221 , Retzius väg 13 A-B, Solna
Vad är ett kollektivavtal? ALFA-centralt och KIs lokala kollektivavtal? mm.
Subscribe to Händelser