Internwebben


Karriär och kompetensutveckling

KI strävar efter att ge möjlighet för alla anställda att utvecklas inom universitetet. Här finner du information om karriärvägar, kurser med mera. 

Fond för bidrag till kostnader i samband med deltagande i kongresser/konferenser. Behörig att söka är anställd vid Karolinska Institutet som tillhör personalgruppen teknisk/administrativ personal (TA-personal).

 

Aktuellt

Ny utlysning av KI:s rekryteringsprogram för juniora forskare

20 Feb
Satsningen på att rekrytera framstående juniora forskare inom den så kallade Karriärtrappan på KI fortsätter. I år utlyses upp till 24 anställningar inom både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Utlysningen pågår mellan 20 februari och 20 mars 2017.

Ny ansökningsperiod för rekryteringssatsningen karriärtrappan

23 Feb
Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential (karriärtrappan). Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Nuvarande utlysning pågår 22 februari - 22 mars 2016.

Ny ledarskapskurs för forskargruppsledare

26 Maj
Kursen vänder sig till forskargruppsledare med minst två medlemmar i sin grupp. Kursen startar i september 2015.

Utlysning: Anställningar för juniora forskare

20 Feb
Karolinska Institutet gör en satsning för att rekrytera framstående juniora forskare som har särskilt utmärkta vetenskapliga meriter och framtida potential (karriärtrappan). Satsningen görs inom medicinsk vetenskap och avser både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Nuvarande utlysning pågår 20 februari - 20 mars 2015.

Lönestatistik för KI 2014

05 Feb
Nu kan du hitta aktuell lönestatistik på Internwebben. Statistiken är hämtad från KI:s personalsystem Primula i december 2014.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 09 Mar 09:30 - 19 Maj 16:30
Plats: Solna
Ledarskapsutbildning för dig som har ekonomi och personalansvar
Datum: 14 Mar 08:30 - 04 Maj 16:30
Plats: Solna eller Flemingsberg
Har eller ska du få delegerade arbetsmiljöuppgifter?
Datum: 21 Mar 08:30 - 16 Maj 16:30
Plats: Solna eller Flemingsberg
Har eller ska Du få delegerade arbetsmiljöuppgifter?
Datum: 23 Mar 08:30 - 18 Maj 16:30
Plats: Solna eller Flemingsberg
Har eller ska Du få delegerade arbetsmiljöuppgifter?
Datum: 30 Mar 08:30 - 30 Maj 16:30
Plats: Solna or Flemingsberg
Har eller ska du få en delegation att ansvara för arbetsmiljön? Denna utbildning ger fördjupade kunskaper om när och hur riskbedömningar ska genomföras i verksamheten så att riskhantering är en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Subscribe to Händelser