Internwebben


Hjärtstartare på KI

Uppdaterad: 2016-12-19 in: Säkerhet
Vid hjärtstopp räknas varje minut. Det dröjer i regel några minuter innan en ambulans kan vara på plats, men om HLR med hjärtstartare påbörjas i tid kan liv räddas. På KI finns möjlighet att gå utbildning i HLR med hjärtstartare. Det finns även ett antal hjärtstartare utplacerade på Campus Solna och Campus Flemingsberg.

Att använda hjärtlungräddning, HLR, och defibrillering med hjärtstartare rekommenderas som första behandling vid plötsligt hjärtstopp. Hjärtstartaren skickar en kontrollerad strömstöt genom en persons hjärta och nollställer hjärtats aktivitet så det startar igen. Om ingen behandling dvs. HLR eller hjärtstartare används ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10 % per minut.

Universitetsförvaltningen köpte förra året in ett antal hjärtstartare som är utplacerade på KI. De är utplacerade här:

Campus Solna:

 • KI adminhuset, entrén                                   Nobels väg 5                                                            
 • Wargentinhuset, utanför föreläsningssal        Nobels väg 12
 • BZ, lärandemiljö                                             Berzelius väg 9
 • 75:1, vid lunchrum                                         Retzius väg 13
 • Retziuslab, utanför föreläsningssal                 Retzius väg 8

Campus Flemingsberg:

 • ANA 10, i entrén                                            Alfred Nobels Allé 10
 • ANA 8, lärandemiljö/föreläsningssalar           Alfred Nobels Allé 8
 • NOVUM, i entrén                                            Blickagången 6

Utöver dessa finns det enligt hjärtstartarregistret.se ytterligare ett antal hjärtstartare utplacerade på campus. De flesta av dessa finns dock i lokaler som kräver behörighet:

Institution                                                                 Adress

 • CMB                                                                       von Eulers väg 3, Solna
 • FyFa                                                                       von Eulers väg 6, Solna
 • FyFa                                                                       Nanna Svartz väg 2, Solna
 • IMM                                                                        Nobels väg 13, Solna
 • MTC                                                                       Nobels väg 16, Solna
 • SLL                                                                         Tomtebodavägen 14, Solna
 • LIME                                                                       Tomtebodavägen 18A, Solna
 • Aula Medica                                                            Nobels väg 6, Solna
 • KIB (biblioteket)                                                      Berzelius väg 7b, Solna
 • NVS, ANA 23                                                           Alfred Nobels Allé 23, Huddinge
 • Biblioteket, ANA 8                                                  Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Centralt avsatta medel finns för KI:s medarbetare att genomföra utbildning i hjärtlungräddning och genomgång av hjärtstartare. Utbildningen tar ca 3 timmar och innehåller teori med praktiska övningar på träningsapparater, riktiga träningsdockor osv. Möjligheten finns att öva på olika märken av träningsapparater. Previa företagshälsovård ska anlitas för utbildning och ansvaret ligger på respektive institution.

För ytterligare frågor kontakta:

Annika Sjöborg, Enhetschef Miljö- och Säkerhetsenheten, Säkerhetschef

 

Kontakt

Enhetschef Miljö- och Säkerhetsenheten, Säkerhetschef
Annika Sjöborg

Telefon:

08-524 865 44