Internwebben


Grafisk profil

Här hittar du regler och anvisningar för Karolinska Institutets visuella identitet (grafiska profil). 

Vår visuella identitet

För att Karolinska Institutets varumärke ska bli tydligt och starkt är det viktigt att det hanteras på ett konsekvent och målmedvetet sätt. Den visuella identiteten är ett stöd för detta och ska särskilja Karolinska Institutet från andra universitet och högskolor. Den omfattar logotyp, typografi, färgpalett och andra grafiska uttryck som layout och bilder. Alla medarbetare vid Karolinska Institutet ska följa riktlinjerna för den visuella identiteten.

Aktuellt

Avropsavtal för tryckeritjänster

27 Nov
KI har tecknat leveransavtal med tryckeriet AJ E-print AB.

Mediabank för KI

04 Sep
Karolinska Institutets Mediabank är nu igång. Här finns bilder, filmer och annat material tillgängligt, dels inom KI men också en öppen del för alla intresserade.

Skyltkoncept tillgängligt

28 Aug
Nu finns en övergripande vägledning för skyltning på Karolinska Institutet tillgänglig.

Nytt ramavtal för lager och distributionstjänster

01 Okt
Från och med den 1 maj 2013 har KI tecknat ett nytt ramavtal med en ny leverantör för lager och distributionstjänster, Strömberg Distribution AB.

Nya PowerPoint mallar

27 Jun
Ny mall med formgiven layout som är anpassad för att kunna kombineras med den övergripande presentationen om KI.
Subscribe to Portalnyheter
Visitkort och annat kontorsmaterial

Brevpapper, kuvert m.m. beställer du här.

Mallar

Här kan du ladda ner mallar för produktion av olika typer av enheter.

Inspiration

Här hittar du exempel på hur broschyrer, affischer och andra produkter kan utformas.