Internwebben


Forskningsfinansiering

Aktuellt

Aktuella utlysningar, vecka 7, 2017

14 Feb
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Utlysning av forskar-AT-medel

10 Feb
Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2017.

Aktuella utlysningar, vecka 6, 2017

07 Feb
KI Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.

Utlysning av medel för doktorandfinansiering för studenter inom grundutbildning

06 Feb
Styrelsen för forskarutbildning utlyser medel för delfinansiering av doktorander inom CSTP (”Clinical Scientist Training Programme”). CSTP är ett program för att stimulera till tidig forskning för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande. Ansök senast den 28 februari 2017.

Utlysning av forskar-ST-medel

06 Feb
Forskningsrådet KI/SLL utlyser medel för stöd till sex Forskar-ST-förordnanden 2018. Stödet är riktat till dig som har en anställning som ST-läkare och är registrerad doktorand. Sista ansökningsdag: 20 mars 2017 kl. 18.00.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 07 Feb 00:00 - 21 Feb 14:00
Alex och Eva Wallströms stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning.
Datum: 07 Feb 00:00 - 21 Feb 14:00
Dr Åke Olssons stiftelse utlyser härmed medel för forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomar.
Datum: 07 Feb 00:00 - 21 Feb 14:00
Styrelsen för forskning utlyser härmed Hirsch fellowship, en möjlighet att söka finansiering för en längre resa för t.ex. inlärning av ny metod.
Datum: 21 Feb 00:00 - 07 Mar 14:00
Erik och Edith Fernströms stiftelse utlyser härmed forskningsbidrag för medicinsk forskning.
Datum: 21 Feb 00:00 - 07 Mar 14:00
Styrelsen för forskning utlyser härmed forskningsbidrag ur Gösta Fraenckels stiftelse för medicinsk forskning, företrädesvis inom flygmedicin.
Subscribe to Händelser
Grants Office

Grants Office hjälper forskare och administratörer vid Karolinska Institutet att ansöka om och administrera forskningsanslag.

Research Professional Links and Information

Research Professional is a comprehensive database where you can find current calls for research and travel grants. Usage is free for all KI employees and students.

Link directly to the Research Professional website.

Getting started? Information about Research Professional (how to request an account, user guides, and more).