Internwebben


Forskning

Den 14 februari 2017 arrangeras för första gången en universitetsövergripande facilitetsmässa på Karolinska Institutet. KI Facility Expo 2017 är ett utmärkt tillfälle att träffa representanter för ett stort antal KI-anknutna forskningsfaciliteter – och få reda på hur de kan hjälpa dig in din forskning. 

Aktuellt

Junior Faculty tar över KI Discovers

13 Jan
KI Discovers har sedan starten 2012 fungerat som en plattform för att lyfta fram Karolinska Institutets starka forskningsprofiler och presentera pågående forskning av högsta kvalitet. För att förnya konceptet har Styrelsen för forskning nu bjudit in Junior Faculty att stå som värdar för föreläsningsserien.

Ny publikation i Nature Medicine

10 Jan
Forskare vid institutionerna MedH, CLINTEC, MBB och Onk-Pat har identifierat ett protein som spelar en avgörande roll för effekten av cytarabin, det viktigaste läkemedlet mot akut myeloisk leukemi.

Ny publikation i Nature Neuroscience

05 Jan
Forskare vid institutionerna MBB och Neurovetenskap har i ett internationellt samarbete kartlagt identiteten hos nervceller i hypotalamus med hjälp av enkelcells-RNA-sekvensering.

Forskningsnytt för december 2016 ute

22 Dec
Forskningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till KI:s forskare. I december månads nummer ingår bland annat nyheter om vem som utsetts till ny vicedekan för infrastruktur vid KI och vad dekanen för forskning tycker om regeringens forskningsproposition.

Ny publikation i Annals of Internal Medicine

21 Dec
Den oro som tidigare funnits för att lagrat blod skulle vara farligt för patienten kan nu avskrivas, visar forskare vid MEB tillsammans med danska kollegor.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 14 Feb 11:00 - 15:00
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Campus Solna
För första gången arrangeras en universitetsövergripande facilitetsmässa på Karolinska Institutet – KI Facility Expo 2017. Mässan är ett utmärkt tillfälle att träffa representanter för KI-anknutna forskningsfaciliteter och få reda på hur de kan hjälpa dig in din forskning.
Datum: 07 Sep (All day) - 08 Sep (All day)
Plats: Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm
Save-the-date: Welcome to the 23rd Annual Mayo Clinic and Karolinska Institutet Research Meeting at Karolinska Institutet, Stockholm, September 7-8, 2017.
Subscribe to Händelser
KI Discovers

Inom seminarieserien Karolinska Institutet Discovers presenteras framstående aktuell forskning av KI:s forskare.
Se aktuellt program

Medielansering av vetenskapligt arbete
Kontakt

Välkommen med tips och idéer om vad som bör finnas med på den här landningssidan. 

Katarina Sternudd
Kommunikationsstrateg forskning
E-post: Katarina.sternudd@ki.se