Internwebben


Forskning

Aktuellt

Tips: Nationell konferens om kliniska studier 7-8 september i Aula Medica

20 Mar
Hur ser framtidens forskningsmetoder ut? Vilken roll har framtidens forskningspatient och inom vilka terapiområden bedrivs framtidens kliniska studier? Dessa är några av de frågor som kommer tas upp under konferensen med temat ”Framtidens kliniska studier”.

Ny publikation i JAMA

09 Mar
Högt BMI under graviditeten är kopplat till ökad risk for cerebral pares, CP, hos barnet. Det visar en stor svensk-amerikansk registerbaserad studie, som forskare vid institutionerna MedS, KBH och KI SÖS ligger bakom.

Ny publikation i BMJ

02 Mar
Nyfödda barn till kvinnor som under graviditeten behandlats med läkemedel mot influensa uppvisar ingen ökad risk att drabbas av ohälsa eller missbildningar, enligt en fransk-nordisk studie ledd av forskare vid institutionen för medicin, Solna.

Forskningsnytt februari 2017 ute

21 Feb
Forskningsnytt är ett nyhetsbrev som riktar sig till KI:s forskare och främst bevaka beslut och diskussioner inom Styrelsen för forskning. Årets första nyhetsbrev innehåller bland annat information om den nybildade arbetsgruppen för översyn av fördelningsmodeller och ett nyinrättat infrastrukturråd på KI.

Ny utlysning av KI:s rekryteringsprogram för juniora forskare

20 Feb
Satsningen på att rekrytera framstående juniora forskare inom den så kallade Karriärtrappan på KI fortsätter. I år utlyses upp till 24 anställningar inom både grundforskning och kliniskt inriktad forskning. Utlysningen pågår mellan 20 februari och 20 mars 2017.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 07 Sep (All day) - 08 Sep (All day)
Plats: Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm
Save-the-date: Welcome to the 23rd Annual Mayo Clinic and Karolinska Institutet Research Meeting at Karolinska Institutet, Stockholm, September 7-8, 2017.
Subscribe to Händelser
KI Discovers

Inom seminarieserien Karolinska Institutet Discovers presenteras framstående aktuell forskning av KI:s forskare.
Se aktuellt program

Medielansering av vetenskapligt arbete
Kontakt

Välkommen med tips och idéer om vad som bör finnas med på den här landningssidan. 

Katarina Sternudd
Kommunikationsstrateg forskning
E-post: Katarina.sternudd@ki.se