Internwebben


Forskning

Aktuellt

Ny publikation i Lancet Oncology

10 Feb
En ny studie av forskare vid institutionerna MMK, Onk-Pat och KI DS visar att korttidsstrålning i kombination med fördröjd kirurgi minskar biverkningar utan att försämra behandlingen vid ändtarmscancer.

Ny publikation i Cell Metabolism

10 Feb
Forskare vid institutionerna MBB, CLINTEC, Onk-Pat, MedS och LabMed visar i experimentella musmodeller av diabetisk njursjukdom att tillväxtfaktorn VEGF-B som uttrycks i njure bland annat korrelerar med sjukdomens svårighetsgrad. Resultaten talar för att blockering VEGF-B-signalering kan utgöra en ny metod att behandla diabetisk njursjukdom även i människa.

Lämna förslag till mottagare av KI:s medaljer 2017-2018

31 Jan
Välkommen att lämna förslag till mottagare av Karolinska Institutets medaljer 2017-2018. Nomineringarna ska vara inkomna senast 6 mars.

Ansök om medel för Nobelkonferens eller minisymposium 2018

20 Jan
Ansökan öppen för att söka medel för att arrangera Nobelkonferenser 2018 eller Minisymposier 2018 i serien "Frontiers in Medicine" vid Nobel Forum.

Junior Faculty tar över KI Discovers

13 Jan
KI Discovers har sedan starten 2012 fungerat som en plattform för att lyfta fram Karolinska Institutets starka forskningsprofiler och presentera pågående forskning av högsta kvalitet. För att förnya konceptet har Styrelsen för forskning nu bjudit in Junior Faculty att stå som värdar för föreläsningsserien.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 07 Sep (All day) - 08 Sep (All day)
Plats: Karolinska Institutet, Campus Solna, Stockholm
Save-the-date: Welcome to the 23rd Annual Mayo Clinic and Karolinska Institutet Research Meeting at Karolinska Institutet, Stockholm, September 7-8, 2017.
Subscribe to Händelser
KI Discovers

Inom seminarieserien Karolinska Institutet Discovers presenteras framstående aktuell forskning av KI:s forskare.
Se aktuellt program

Medielansering av vetenskapligt arbete
Kontakt

Välkommen med tips och idéer om vad som bör finnas med på den här landningssidan. 

Katarina Sternudd
Kommunikationsstrateg forskning
E-post: Katarina.sternudd@ki.se