Internwebben


Forskarutbildning

Här finns information om utbildning på forskarnivå för dig som är doktorand, kursgivare eller handledare. 

Aktuellt

Praxisändring - tvååriga uppehållstillstånd för doktorander

18 Jan
Migrationsverket har ändrat sin praxis gällande längden på uppehållstillstånd för doktorander.

ORPHEUS Conference: PhD Training in Health Sciences and Biomedicine from the Interdisciplinary Perspective

12 Jan
Welcome to the 12th ORPHEUS Conference being held in Klaipeda, Lithuania on May 4-6th, 2017! Deadline for submitting abstracts is 12 February 2017.

Nya platser på forskarskola KI/SLL för kliniker inom epidemiologi

20 Dec
Syftet med forskarskolan är att ge en fördjupad utbildning i framför allt kvantitativ forskningsmetodik för kliniskt aktiva doktorander och blivande doktorander. Ansök senast tisdag den 7 mars 2017.

Nya platser på forskarskola KI/SLL inom klinisk psykiatri

16 Dec
Syftet är att ge kliniskt aktiva personer inom området psykiatri aktuell kunskap om mekanismer för uppkomst av psykiska sjukdomar och en fördjupad utbildning i forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom området psykiatri. Sista ansökningsdag: 7 mars 2017.

Har du forskningssamarbete med National University of Singapore eller Nanyang Technological University?

13 Dec
KI har gemensamma doktorandprogram med National University of Singapore (NUS) och Nanyang Technological University (NTU). Har du pågående forskningssamarbete med något av dessa universitet och skulle vara intresserad av att handleda en doktorand inom de gemensamma doktorandprogrammen?
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 23 Jan 09:00
Plats: Campus Solna, exact location to be announced
Communication is important in research, and in addition to writing articles we present our work on posters, slides, brochures and diagrams. These formats require us to compose image and text, which is sometimes easier said than done.
Datum: 08 Feb 11:30
Plats: Room 205, Campus Flemingsberg, Alfred Nobels allé 23 Lunch sandwich will be served
Content of the lecture: - What kinds of literature reviews is carried out in nursing science? - Systematic and psychometric reviews, integrative reviews and scoping reviews - When, why and how?
Datum: 09 Feb 08:45
Plats: KI Campus Solna
Syftet med dagen är att tillhandahålla information på engelska om KI. Tid: 8:45 - ca 13:00.
Datum: 14 Feb 11:00 - 15:00
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, Campus Solna
För första gången arrangeras en universitetsövergripande facilitetsmässa på Karolinska Institutet – KI Facility Expo 2017. Mässan är ett utmärkt tillfälle att träffa representanter för KI-anknutna forskningsfaciliteter och få reda på hur de kan hjälpa dig in din forskning.
Datum: 15 Feb 09:00 - 12:00
Plats: Synapsen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Solna
Subscribe to Händelser
Kontakt

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Frågor om:

Övriga kontaktuppgifter till den centrala administrationen

Doktorandombud

Doktorandombudet (tidigare doktorandombudsman) är en oberoende expert anställd av Medicinska Föreningen för att stödja doktorander som behöver hjälp under forskarutbildningen. Doktoranders kontakt med doktorandombudet behandlas konfidentiellt.

Tel: 08-524 830 72
E-post: do@medicinskaforeningen.se

Coffee Hour

Coffee Hour är en mötesplats mellan svenska och internationella studenter på alla nivåer som hålls i BZ-lobbyn på Campus Solna varje torsdag kl 16-18. Där kan du köpa billig fika och mingla på engelska kring veckans tema.

Utbildning

Övergripande ämnessidan för dig som arbetar med KI:s utbildningar.