Internwebben


Forskarutbildning

Här finns information om utbildning på forskarnivå för dig som är doktorand, kursgivare eller handledare. 

Aktuellt

Utlysning av forskar-AT-medel

10 Feb
Forskar-AT är en möjlighet att få finansierad forskningstid under AT-utbildningen. Forskar-AT kan sökas av både doktorander på KI och disputerade som har en aktiv forskningsverksamhet vid KI. Sista ansökningsdag är den 1 mars 2017.

Utlysning av medel för doktorandfinansiering för studenter inom grundutbildning

06 Feb
Styrelsen för forskarutbildning utlyser medel för delfinansiering av doktorander inom CSTP (”Clinical Scientist Training Programme”). CSTP är ett program för att stimulera till tidig forskning för läkar- tandläkar- psykolog- och logopedstuderande. Ansök senast den 28 februari 2017.

Utlysning av forskar-ST-medel

06 Feb
Forskningsrådet KI/SLL utlyser medel för stöd till sex Forskar-ST-förordnanden 2018. Stödet är riktat till dig som har en anställning som ST-läkare och är registrerad doktorand. Sista ansökningsdag: 20 mars 2017 kl. 18.00.

Winter conference in March, Åre, Sweden

02 Feb
The registration for the Winter Conference From Basics to Clinics 2017 is now open!

Travel grants for PhD students

24 Jan
As of 2017 the KI Travel Grants for PhD Students will be announced twice a year (spring and autumn)!
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 23 Feb 12:00
Plats: S104, Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
Inställd
Datum: 09 Mar 09:00 - 17:00
Plats: Aula Medica, Nobels väg 6, KI Campus Solna
Välkommen till CHaSE, en interaktiv karriärmässa där doktorander, studenter, postdocs och forskare på KI kan träffa, diskutera och interagera med företag inom livsvetenskapssektorn. Mässan anordnas av Medicinska Föreningen på KI.
Datum: 09 Mar 13:00 - 16:00
Plats: Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg
Datum: 10 Mar 09:00 - 12:00
Plats: Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg
Datum: 16 Mar 09:00 - 12:00
Plats: Hypofysen 1, Universitetsbiblioteket, KI campus Flemingsberg
Subscribe to Händelser
Kontakt

Doktorander som har frågor om sin forskarutbildning ska först och främst kontakta studierektor och/eller administratör för forskarutbildning på den egna institutionen.

Frågor om:

Övriga kontaktuppgifter till den centrala administrationen

Doktorandombud

Doktorandombudet (tidigare doktorandombudsman) är en oberoende expert anställd av Medicinska Föreningen för att stödja doktorander som behöver hjälp under forskarutbildningen. Doktoranders kontakt med doktorandombudet behandlas konfidentiellt.

Tel: 08-524 830 72
E-post: do@medicinskaforeningen.se

Coffee Hour

Coffee Hour är en mötesplats mellan svenska och internationella studenter på alla nivåer som hålls i BZ-lobbyn på Campus Solna varje torsdag kl 16-18. Där kan du köpa billig fika och mingla på engelska kring veckans tema.

Utbildning

Övergripande ämnessidan för dig som arbetar med KI:s utbildningar.