Internwebben


Fackliga organisationer

Uppdaterad: 2017-01-27 in: Anställd
Vid KI finns ett antal personalorganisationer för att tillvarata medlemmarnas intressen. Personalorganisationerna SACO, OFR och SEKO har två representanter var i den centrala samverkansgruppen.

OFR

 • ST Universitet
 • Lärarförbundet
 • Vårdförbundet
 • Ledarna

Ordförande: Anne Edgren Telefon 08 - 616 1629
ST-kansliet: Besöksadress: Tomtebodavägen 6 nb
Postadress: Scheeles väg 2.

Saco

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • DIK-förbundet
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Jusek
 • Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • Naturvetarna
 • Saco-förbundet Trafik och Järnväg
 • SULF
 • Sveriges Arkitekter
 • Sveriges Farmacevtförbund
 • Sveriges Läkarförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Tandläkarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund

Ordförande: Torkel Falkenberg Telefon: 08-524 838 68

SEKO

 • Facket för service och kommunikation

Ordförande: Gunnar Stenberg
SEKO-kansliet, Odontologiska Institutionen, Huddinge

 

 

Redaktör: Cecilia Björkdahl