Internwebben


Campus Flemingsberg – nytt gemensamt namn

Uppdaterad: 2016-11-21 in: Organisation, På Campus, Startsida
För att stärka och förenkla universitetens och högskolornas samarbete kring campus byter vi namn från KI campus Huddinge till KI campus Flemingsberg. Det nya namnet gäller från och med den 1 december 2016.

Flemingsberg, det område där campus Huddinge finns, växer och utvecklas i hög fart. Idag finns flera universitet och högskolor vid samma campus (KI, KTH, Södertörn, Röda Korsets högskola och snart också Stockholms Musikpedagogiska Institut). Huddinge kommun satsar på utveckling av infrastruktur med nya bostäder, utbyggd pendelstation, affärer och företagsetableringar i området. Idag har respektive högskola egna namn på campus men i ljuset av de nya satsningarna som görs på och i nära anslutning till campus är behovet av ett gemensamt namn stort.

Frågan om campus benämning har drivits från olika håll i flera år. Många olika grupperingar i Flemingsberg, representanter från högskolorna, Huddinge och Botkyrka kommun, landstinget, fastighetsägare, studenter m.fl. har tillsammans med Flemingsberg Science enats om en benämning. Campus Flemingsberg är det namn som dessa aktörer ställer sig bakom.

Ett gemensamt namn bidrar till att:

  • Det är enklare för besökare till campus att hitta rätt (pendelstationen vid campus heter Flemingsberg).
  • Det blir enklare att marknadsföra gemensamma aktiviteter och campusområdet.

- Det är viktigt av många skäl att KI är tydlig runt sina två campus i Solna och Flemingsberg. För de olika universiteten och högskolorna som nu flyttar in i nya lokaler i Flemingsberg behövs dessutom ett namn alla kan samlas runt. Således passar det nya namnet campus Flemingsberg väldigt bra. Karolinska Institutet är liktydigt med Stockholm och ett förtydligande med KI campus Flemingsberg och KI campus Solna placerar de olika campus geografiskt på ett tydligt och bra sätt, säger Matti Sällberg, prefekt på institutionen för laboratoriemedicin och delaktig i arbetet kring ett nytt gemensamt namn.

I november fattade vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslut i detta ärende, och det nya namnet campus Flemingsberg kommer att användas internt och externt från och med den 1 december.

CAPTCHA
Den här texten verifierar att besökaren är en person och inte en spamrobot.
Image CAPTCHA
Skriv de tecken du ser i bilden.

Comments

Tydligt! = Bra Synd bara att namnet Flemingsberg är så fult. Men det kan ju inte hjälpas.
Nilla (gäst) 2016-12-02 09:53 Edit Delete