Internwebben


Biomedicum

En stor del av KI:s experimentella forskning på campus Solna kommer att samlas i detta nya laboratorium som byggs för att främja forskning över vetenskapliga gränser. Biomedicum kommer att bli ett nytt landmärke för biomedicinsk forskning och ett av Europas största laboratorier med 1 600 medarbetare, de flesta forskare, under ett tak. Biomedicum blir klart för inflyttning 2018. 
Mer information, nyheter och kalenderhändelser finns på de engelska sidorna. 

Läs det senaste om Biomedicum-projektet i nyhetsbrevet från December 2016 (på engelska). Bland annat handlar det om inplaceringen av forskargrupperna, flyttplanering, TA-mötet, BYRS och nya bilder på framväxande labbmiljöer.

Aktuellt

Utredning om branden vid Biomedicum klar

27 Okt
Orsaken till branden vid Biomedicum den 7 september har inte helt gått att klarlägga, visar utredningen som nu är klar. Men klart är att branden startade i frigolit (cellplast) och på byggplatsen har rutiner ändrats för att förhindra att liknande saker händer igen. Sanering pågår, vilken bekostas av entreprenörernas försäkringsbolag.

Begränsade materiella skador vid brand på Biomedicum-bygget

09 Sep
Inga personer skadades vid branden intill fasaden på Biomedicum-bygget på campus Solna den 7 september. De materiella skadorna blev begränsade och arbetet på bygget återupptogs på morgonen dagen efter på oskadade områden. Akademiska Hus och Skanska utreder nu orsaken till branden och om tidplanen för bygget påverkas.

Brand på campus Solna släckt

07 Sep
En brand uppstod under eftermiddagen, onsdagen 7/9, i isolering och frigolit utomhus, på byggarbetsplatsen för Biomedicum på campus Solna. Räddningstjänst var på plats inom 10-15 minuter och kunde släcka branden omgående, inga människor har skadats.

Informationsmöte för TA-personal

16 Jun
I slutet av maj hölls ett informationsmöte för institutionsgemensam teknisk och administrativ personal på de institutioner som flyttar in i Biomedicum.

Välbesökta föreläsningar för Biomedicums byggare

19 Jan
I mitten av januari höll forskare från KI inspirationsföreläsningar i två omgångar för Skanskas byggnadsarbetare som bygger Biomedicum. Ett 70-tal åhörare anslöt varje gång och fick lyssna på kvartsföreläsningar om exempelvis tarmbakterier, träning, vätskebalans, malaria och immunförsvar.
Subscribe to Portalnyheter
Film om Biomedicum

Webbkameror över Biomedicum

Se hur bygget går framåt:

Kamera 1    Kamera 2    Kamera 3

Se snabbspolning av bygget

Tidplan
  • 2013 Start
  • 2014 Allokering av utrustning och teknik
  • 2015 Hösten: Hus A i Biomedicum  reses
  • 2016 Första leveransen av labbinredning
  • 2016 Hösten: Glasfasaden på plats
  • 2016 Hösten: Inplacering av forskargrupper
  • 2018 Inflyttning, invigning