Internwebben


Arrangera konferenser och evenemang

Uppdaterad: 2017-04-18 in: Kommunikation
Akademikonferens är en gemensam organisation för Karolinska Institutet, Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, och medlem i ICCA (International Congress and Convention Association), MPI (Meeting Professionals International) samt Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor. Karolinska Institutet är årligen värd för ett stort antal möten och evenemang. Dessa är viktiga för vår kommunikation med omvärlden och för vårt varumärke. Vänd dig till Akademikonferens för ett professionellt stöd i all konferensplanering och genomförande, oberoende av var mötet genomförs.

Förfrågan om konferensstöd

Tel: 08-524 833 00
E-post: akademikonferens@ki.se

Tia Eriksson
Konferenschef

Lokalbokning Aula Medica

Tel: 08-524 822 00
E-post: bokning-aulamedica@ki.se

Ann-Catrin Moberg
Bokningsansvarig

Redaktör: Samuel Lundberg