Internwebben


Arkiv och registratur

Karolinska Institutets arkivverksamhet bedrivs dels centralt vid universitetsförvaltningen och dels vid respektive institution.

Aktuellt

Ny version av dokumenthanteringsplanen

01 Jul
Från och med 1 juli 2016 är det dokumenthanteringsplan version 1.4 som gäller.

Uppdaterad dokument

08 Jan
Nu är vissa av våra dokument uppdaterade och förändringarna gäller från 1 januari 2016.

Sommaröppet

02 Jul
Under sommaren kommer Enheten för arkiv- och registratur att vara bemannad. Vi har öppet våra vanliga öppettider.

Hanteringsanvisningarna byter namn till dokumenthanteringsplan

02 Jul
Vid den senaste revideringen 2015-06-01 av hanteringsanvisningar för Karolinska Institutets handlingar bytte dokumentet namn till dokumenthanteringsplan för Karolinska Institutet.

Arkiv och registratur bygger om på internwebben

26 Jun
En uppdatering både vad gäller innehåll och layout är pågående på arkiv och registraturs sidor. Vi beräknar att detta kommer vara helt klart i höst 2015.
Subscribe to Portalnyheter

Kontakt

Registrator

Telefon:

08-524 865 95
Arkivet

E-post:

Diariet på webben

Sök ärenden och handlingar i diariet. 
 

Registratorskontorets öppettider

Måndag-torsdag: 9.00-11.30 och 13.00-15.30
Fredag: 9.00-11.30 och 13.00-15.00.

Postadress: 171 77 Stockholm
Besöksadress: Nobels väg 5