Internwebben


Anställd

Information från HR-avdelningen till medarbetare inom HR vid Karolinska Institutet.

Det kommer ett nytt nummer omkring den 1:a varje månad, förutom under sommaren.

Aktuellt

Praxisändring - tvååriga uppehållstillstånd för doktorander

18 Jan
Migrationsverket har ändrat sin praxis gällande längden på uppehållstillstånd för doktorander.

Nytt lokalt kollektivavtal för doktorander

25 Okt
Det nya lokala kollektivavtalet gäller under perioden 20161001-20170930

Riktlinjer och handlingsplan för lika villkor 2016-2018

19 Okt
Rektor har den 30 augusti 2016 beslutat om Karolinska Institutets handlingsplan för lika villkor 2016-2018

Lönerevision 2016

17 Okt
Lönerevision per den 1 oktober 2016 har nu påbörjats vid KI.

Dags att redovisa bisysslor

12 Okt
Nu är det dags att göra en bisyssloredovisning. Alla anställda vid KI har en skyldighet att varje år lämna in en redovisning om bisysslor, oavsett om man har bisysslor eller inte.
Subscribe to Portalnyheter

Kalenderhändelser

Datum: 18 Jan 13:00 - 15:30
Plats: Andreas Vesalius, Berzelius väg 9, Campus Solna
Välkommen till en föreläsning för KI:s medarbetare och studenter med Charlotte Signahl
Datum: 06 Feb 09:00 - 16:00
Plats: Gustaf Retzius, Berzelius väg 3 (BZ), Solna
Nyanställd vid Karolinska Institutet?
Datum: 17 Feb 12:30 - 15:30
Plats: INGHESALEN Tomtebodavägen 18a, KI-Solna
Welcome to a seminar with Oscar Pripp, senior lecturer and associate professor at Uppsala University
Subscribe to Händelser
Logga in i PA-webben
Avtal, regler och riktlinjer

Vår verksamhet styrs av lagar samt statliga och lokala avtal. KI beslutar även om regler och riktlinjer. Här hittar du de skrivelser som avser personalområdet.