Internwebben


Anknuten och stipendiat

Uppdaterad: 2016-08-19 in: Anställd, Rekrytera och anställa

Anknuten

Gemensamt för anknutna KI-personer är att man enligt beslut medverkar i KIs verksamhet utan att vara anställd eller registrerad som forskarstudent vid KI. Observera särskilt vikten av att dokumentera grunden för deltagandet i KIs verksamhet. Grund för att bli anknuten kan exempelvis vara någon av följande:

  • Landstingsanställd med forskningsmedel på KI eller som undervisar på KI
  • Icke anställd docent som deltar i KI:s verksamhet
  • Gästforskare med extern finansiering
  • Professor Emeriti som är aktiv i KI:s verksamhet
  • Praktikant/examensarbetare
  • Studentrepresentant eller extern ledamot i rådgivande och beslutande organ
  • Konsult eller inhyrd personal

En person som besöker KI under några dagar och t. ex. håller en föreläsning, deltar i en konferens eller ett seminarium och under denna tid behöver tillgång till datanät är inte anknuten, utan definieras som gäst. Hantverkare, servicetekniker etc. som behöver tillgång till passerkort och vissa andra resurser under en tid ses inte heller som anknutna. Dessa personer hanteras i enlighet med andra rutiner.

För dokument och övrig information om anknytning, se KIMKATs sidor.

Kontaktperson: Sylvie Garnbeck

Stipendiat

KI-stipendier

Karolinska Institutet (KI) ger utbildningsstipendier till

  • studenter på grundnivå eller avancerad nivå för tidig praktisk erfarenhet av forskningsarbete
  • studenter antagna till forskarutbildning vid KI som komplettering till externt stipendium som uppgår till minst 50 procent av den aktuella lägsta inkomstnivån samt
  • postdoktorer som är bosatta i andra länder och som kommer till Sverige med avsikt att endast stanna i Sverige under hela eller delar av sin postdoktorsutbildning vid KI.  

Stipendiebeloppet för postdoktorsstudier rekommenderas vara lägst 22.600 SEK/månad och högst 30.000 SEK/månad.

De lägsta aktuella inkomstnivåerna för doktorander med externt stipendium hittar du i snabbguide doktorander

Stipendieregler vid Karolinska Institutet from 160601

Externa stipendier på forskarnivå

Externa stipendier (t.ex. inom ramen för internationella samarbetsavtal) som ej når upp till den av rektor fastställda miniminivå ska kompletteras med KI-finansierade stipendier eller anställning. Reglerna gällande externa stipendier gäller fr.o.m. 1 januari 2011. 

Externa stipendier

Andra stipendier

Information om stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och Nordplus samt stipendier av Marie Curie-typ återfinns här:
Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

 

Redaktör: Ulla Tunkara