Internwebben


Anknuten och stipendiat

Uppdaterad: 2017-03-21 in: Anställd, Rekrytera och anställa

Anknuten

Gemensamt för anknutna KI-personer är att man enligt beslut medverkar i KIs verksamhet utan att vara anställd. Observera särskilt vikten av att dokumentera grunden för deltagandet i KIs verksamhet. Grund för att bli anknuten kan exempelvis vara någon av följande:

  • Landstingsanställd med forskningsmedel på KI eller som undervisar på KI
  • Icke anställd docent som deltar i KI:s verksamhet
  • Gästforskare med extern finansiering
  • Professor Emeriti som är aktiv i KI:s verksamhet
  • Praktikant/examensarbetare
  • Studentrepresentant eller extern ledamot i rådgivande och beslutande organ
  • Konsult eller inhyrd personal

En person som besöker KI under några dagar och t. ex. håller en föreläsning, deltar i en konferens eller ett seminarium och under denna tid behöver tillgång till datanät är inte anknuten, utan definieras som gäst. Hantverkare, servicetekniker etc. som behöver tillgång till passerkort och vissa andra resurser under en tid ses inte heller som anknutna. Dessa personer hanteras i enlighet med andra rutiner.

För dokument och övrig information om anknytning, se KIMKATs sidor.

Kontaktperson: Sylvie Garnbeck

Stipendiat

KI-stipendier

Karolinska Institutet (KI) ger utbildningsstipendier till studenter och postdoktorer vid KI. Detaljerad information om målgrupperna och villkoren finns i Stipendieregler vid Karolinska Institutet.

För information om kompletterande KI-stipendier till doktorander med externt stipendium, se även Externa stipendier.

Andra stipendier

Information om stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och Nordplus samt stipendier av Marie Curie-typ återfinns här:
Lokala riktlinjer för utlandsstudier på grund- och avancerad nivå

 

Redaktör: Anne-Marie Windahl