Internwebben


Från 2017 ersätter nyhetsbrevet KI Bladet online den tidigare personaltidningen KI Bladet. Nyhetsbrevet skickas ut automatiskt till alla medarbetare med ki.se-mejladress och länkar till organisationsnyheter som publiceras på KI Nyheter

Välkommen att lämna förslag till mottagare av Karolinska Institutets medaljer 2017-2018. Nomineringarna ska vara inkomna senast 6 mars.

Den 9 mars kan doktorander, studenter, postdocs och forskare på KI kan träffa, diskutera och interagera med företag inom livsvetenskapssektorn på CHaSE, en interaktiv karriärmässa.

Karolinska Institutet byter bank till Swedbank för att genomföra sina löneutbetalningar. För att du ska få din lön in på ditt konto, måste du anmäla in ditt kontonummer till Swedbank senast fredag 31 mars.

Vid hjärtstopp räknas varje minut. På KI finns möjlighet att gå utbildning i HLR med hjärtstartare och det finns ett antal hjärtstartare utplacerade på campus. 

Vilket ledarskap vill du se på Karolinska Institutet i framtiden?

Här kan du följa rekryteringsprocessen för att hitta vår nya rektor.

KI:s mobilapplikation för Android och iOS innehåller praktiska tjänster för studenter, medarbetare och besökare. Nu har appen fått en rad nya funktioner och en ny design.

Om något händer

Akut nödsituation: SOS Alarm 112 
KI Larm: 08-524 80 100

 

Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.

I incidentrapporteringssystemet kan varje anställd anonymt rapportera och beskriva händelser eller nära-på händelser, det kan handla om ekonomiska oegentligheter, mobbing eller trakasserier, forskningsfusk eller annat som man vill ge universitetsledningen kunskap om.

 

Din profilsida

Profilsidan är den första träffen vid en sökning på ditt namn på KI:s webbplatser och en uppdaterad profilsida gör det enklare att komma i kontakt med rätt person och kompetens, både för utomstående och för andra anställda.

Inuti

Karolinska universitetssjukhusets intranät (öppet för KI-anställda).