Internwebben


Tillträder 1 december 2016.

Den 24 november utsåg Regeringen fyra nya ledamöter i Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Ny ordförande blir Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska kraftnät och tidigare statsråd.

  • KI Bladet flyttar in på KI Nyheter
  • Allt om åtgärdsplanen: så jobbar prefekterna
  • Professor på KI: Rekryteringen nu och förr.

Läs som pdf

Järnbrist, smärtor, trötthet. Nya numret av Medicinsk Vetenskap handlar om hur menstruationen påverkar kvinnors hälsa.

För att stärka och förenkla universitetens och högskolornas samarbete kring campus byter vi namn från KI campus Huddinge till KI campus Flemingsberg. Det nya namnet gäller från och med den 1 december 2016.

Vill du ge en gåva till forskning och utbildning på KI? Vi tar tacksamt emot små som stora gåvor, tillsammans gör vi skillnad.

Vilket ledarskap vill du se på Karolinska Institutet i framtiden?

Här kan du följa rekryteringsprocessen för att hitta vår nya rektor.

Om något händer

Akut nödsituation: SOS Alarm 112 
KI Larm: 08-524 80 100

 

Rapportera incidenter

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.

När du rapporterar avvikande händelser, så hjälper du oss att åtgärda problem på kort och lång sikt.
 

KI:s webbshop

Beställ profilprodukter och presenter i KI:s webbshop.
 

Din profilsida

Profilsidan är den första träffen vid en sökning på ditt namn på KI:s webbplatser och en uppdaterad profilsida gör det enklare att komma i kontakt med rätt person och kompetens, både för utomstående och för andra anställda.

Inuti

Karolinska universitetssjukhusets intranät (öppet för KI-anställda).