Internwebben


Profilsidan är den första träffen vid en sökning på ditt namn på KI:s webbplatser och en uppdaterad profilsida gör det enklare att komma i kontakt med rätt person och kompetens, både för utomstående och för andra anställda.

Om du jobbar i sommar då schemat oftast ser lite lugnare ut, varör inte passa på att underlätta livet för dig själv och dina kollegor och uppdatera din sida

Vilket ledarskap vill du se på Karolinska Institutet i framtiden?

Här kan du följa rekryteringsprocessen för att hitta vår nya rektor.

Kommunikatörspoolen kan hjälpa dig med att skriva slagkraftiga texter, publicera och förbättra dina webbsidor, ta fram trycksaker och arrangera events, utforma kommunikationsplaner och ge strategisk rådgivning i kommunikationsfrågor.

Hyr in oss för ett projekt, några timmar i veckan eller löpande när behovet känns extra stort.

Hjälp oss att göra Karolinska Institutet till en säkrare, tryggare och mer hållbar arbetsplats.

När du rapporterar en olycka i labbet, att din väska blev stulen på campus, att otillåtna kemikalier har kommit ut i avloppet eller liknande, så hjälper du oss att åtgärda problem på kort och långt sikt.

Letar du efter innovationsfinansiering? Innovationskontoret vid KI har samlat ett urval av olika aktuella finansieringskällor för tidiga innovationsprojekt. Här hittar du både svenska och utländska finansiärer för projekt men även tävlingar och andra typer av mjuk finansiering.

En brand kan få väldigt stora konsekvenser. Karolinska Institutet arbetar hela tiden för att brandsäkerheten ska hålla en hög nivå. Här hittar du mer information bland annnat om hur du ska agera vid brandlarm, hur KI organiserar sitt brandsäkerhetsarbete samt alla tillgängliga utbildningar inom brandsäkerhet.

Om något händer

Akut nödsituation: SOS Alarm 112 
KI Larm: 08-524 80 100

 

KI Bladet nr 3/2016

Ur innehållet:

  • Tuffare krav på nästa rektor.
  • Fem röster: Så lyfter vi etikfrågorna.
  • Häng med på institutionssvepet!

 

Tidningen finns endast digitalt. På grund av omtryck har papperstidningen försenats.

Läs som e-tidning
Läs som pdf

KI:s webbshop

Beställ profilprodukter och presenter i KI:s webbshop.
 

Inuti

Karolinska universitetssjukhusets intranät (öppet för KI-anställda).