Ett projekt har startat med syftet att aktivt stödja kärnverksamheten genom att erbjuda en enhetligare IT-drift och stabil hantering av IT-miljön på KI. Två institutioner (Fyfa och Labmed) är med från start.

Nu är det dags att nominera till Karolinska Institutets etikpris 2014.Priset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid eller med anknytning till Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet. Nomineringarna ska skickas in till priskommittén senast den 26 maj.

Från den 1 januari 2013 måste du betala en avgift till Jordbruksverket när du ansöker om etisk prövning av djurförsök hos en etisk nämnd. Men avgiften behöver inte vara betald innan du skickar in ansökan till nämnden.

 

Under 2014 ska akademiska val genomföras för uppdragen som dekanus samt för uppdragen som lärarrepresentanter i konsistoriet och styrelser. Den 4 mars samlades ledamöterna i nomineringsförsamlingen till sitt första möte inför de kommande valen.

Aula Medica utsedd till Årets Bygge 2014

Ur juryns motivering: "Projektet präglas av nytänkande, öppenhet och kreativitet [...] En djärvt lutande byggnadskropp som utmanande tar plats och hävdar sig i en krävande omgivning."

Läs mer om utmärkelsen på KI Nyheter

Den 1 april stängs Contempus ned för inkommande fakturor och den 7 april öppnas det nya EFH-systemet vilket endast är tillgängligt för de som är utsedda behöriga beställare/godkännare.

Karolinska Institutets samarbete med Mayo Clinic befästes i slutet av år 2011 genom tecknandet av ett formellt övergripande avtal, då samarbetet breddades till att gälla, förutom forskning och utbildning, också innovation och administration. Sedan dess har särskilda projekt- och reseanslag utlysts för att fördjupa samarbetet. Nu är det klart vilka som får finansiering år 2014.

Driftinformation

Internwebben på 3 minuter

Här får du en genomgång i vad och hur du hittar på den här webbplatsen.

Så fungerar Internwebben

KI i medierna

Läs om det senaste om KI från svenska och internationella medier.

Prenumerera via RSS 
Läs pressklipp på KI Nyheter

KI:s webbshop

Beställ dina profilprodukter i KI:s webbshop
 

Om något händer

Akut nödsituation: SOS Alarm 112 
KI Larm: 08-524 80 100